Sådan beregnes tallene i rapporten

GAIS bygger på en solid beregningsmodel. Få et indblik i, hvordan tallene i GAIS-rapporten beregnes.

 

Den model for måling af arbejdslysten, som en klassisk GAIS-rapport bygger på, ser ud som nedenfor. 

Den udtrykker sammenhængen mellem en afhængig variabel (arbejdslysten) og en række uafhængige variabler (de syv faktorer). Eller sagt mere enkelt: Den viser, hvordan syv faktorer påvirker en overordnet faktor, nemlig arbejdslysten.


Læs mere om modellens validitet her.


Scorer på en skala fra 0-10

Når deltagerne skal svare på GAIS-målingen, skal de for hvert spørgsmål vælge en værdi på en skala fra 0-10, hvor 0 svarer til "slet ikke" og 10 til "i meget høj grad". 


GAIS benytter samme svarskala, som der bruges i God Arbejdslyst Indeks, som danner det forskningsmæssige grundlag for GAIS. Skala-besvarelser bruges i vid udstrækning til at måle holdninger og meninger, som ikke bare kan besvares med at et simpelt ja eller nej. Sammenlignet med binære spørgsmål, der kun giver to svarmuligheder (ja/nej), giver skalaspørgsmål mere detaljeret feedback om, hvordan medarbejderne har det. 


Andre benytter en fem- eller syvpunktsskala, men vi har valgt en 11-punktsskala, da det er den gængse i lykkeforskningen, som vi Videncenter for God Arbejdslyst læner sig op ad metodemæssigt. 11-punktsskalaen giver således et mere nuanceret billede, end hvis man havde valgt fx en 5-punktsskala.Hvad fortæller scorerne?

Det er selvfølgeligt individuelt, hvad den enkelte deltager ligger i en score på fx 4 eller 8. Det kan afhænge af geografi, kultur i virksomheden, personlighed mm. Men Videncenter for God Arbejdslyst lægger disse inddelinger til grund for deres forskning:


Scorer fra 0-4:     Udtryk for utilfredshed

Scorer fra 5-7:     Udtryk for middel tilfredshed

Scorer fra 8-10:    Udtryk for høj eller meget høj tilfredshed


En faktors score er et beregnet gennemsnit

En faktors score er et udtryk for, hvor tilfreds respondenten er med faktoren samlet set. Faktorens score er et gennemsnit af scoren på de enkelte spørgsmål, der udgør faktoren.


Et eksempel: Hvis respondenten Lars har scoret henholdsvis 7, 8 og 5 på de tre balancespørgsmål i målingen, vil hans samlede balancescore være 6,66 point. I rapporten vil Lars´ samlede balancescore være 67, da der af didaktiske grunde ganges med en faktor 10 og afrundes til nærmeste hele tal. I en virksomhedsmåling består en faktors samlede score af gennemsnittet af respondenternes besvarelser i virksomheden eller i de udsnit, man har lavet.

Arbejdslysten er IKKE et gennemsnit af faktorernes scorer

Den overordnede arbejdslystscore er ikke et gennemsnit af scoren på de syv faktorer. Arbejdslystscoren beregnes som et gennemsnit af scoren på fem spørgsmål, der stilles direkte til den overordnede arbejdslyst. Man indfanger altså den overordnede arbejdslyst i et særskilt spørgebatteri.


Man kan altså godt forestille sig et eksempel, hvor den samlede arbejdslyst er højere end gennemsnittet af scoren på de syv faktorer. Det betyder så, at der er elementer uden for de syv faktorer, som trækker væsentligt op på den samlede score hos respondenten.

Det modsatte kan selvfølgelig også forekomme - at den samlede arbejdslyst er lavere end gennemsnittet på de syv faktorer. Her er der så tale om, at der er elementer uden for de syv faktorer, der trækker væsentligt ned på den samlede score.


Se Fuld GAIS-spørgeskemaet her

 

 

Faktorernes vigtighed

I GAIS-målingen bliver respondenterne bedt om at prioritere vigtigheden af de syv faktorer. Alle faktorerne skal placeres i rækkefølge i forhold til, hvor vigtige de opleves for respondentens trivsel. I GAIS-rapportens Fokuskort sammenholdes denne prioritering med respondentens scorer på de syv faktorer - og der dannes et visuelt billede af, hvor der er størst potentiale i at lægge sin indsats. 


Fokuskortet vises på individuelt niveau i den personlige rapport og på virksomheds- eller teamniveau i virksomheds eller udsnitsrapporten.


Læs mere om GAIS-modellens opbygning her.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen