Bag om arbejdslysten og de syv faktorer

De syv faktorer, GAIS måler på, er ikke grebet ud af den blå luft. På baggrund af grundig desk research af danske og internationale studier identificerede Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforskning faktorerne i forbindelse med udvikling af God Arbejdslyst Indeks.


Hvilke faktorer har betydning for arbejdslysten – altså at vi trives og er motiveret for at gå på arbejde? Det har Videncenter for God Arbejdslyst kortlagt gennem +9 år, og det er den forskning, GAIS bygger på.

 


Sådan forstås arbejdslyst

Arbejdslyst handler om trivsel på jobbet -  og om vi er motiverede for vores arbejde. Det er et udtryk for en dybere tilfredshed og motivation med arbejdet - og ikke kun et spørgsmål om at have det sjovt. Arbejdslyst er konkret og kan måles. GAIS bygger på God Arbejdslyst Indeks, der systematisk og videnskabeligt kortlægger de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten. 

Det betyder, at vi med GAIS kan måle og arbejde med arbejdslysten på et solidt og velafprøvet grundlag. Læs mere her.

 


Arbejdslystens vigtigste faktorer

Arbejdslyst ser naturligvis forskellig ud fra menneske til menneske. Alligevel viser forskningen, at der især er syv faktorer, der har betydning for arbejdslysten - på tværs af brancher, uddannelsesniveau, køn, alder mm. Det betyder ikke, at de enkelte faktorer er lige vigtige for os alle. Men det betyder, at disse faktorer tilsammen indfanger en stor del af, hvad arbejdslysten består af.


De syv vigtigste faktorer for arbejdslysten i en dansk kontekst er:

Mestring: Lever jeg op til kravene? 

Mestring handler om følelsen af at beherske de udfordringer, man stilles overfor. Det handler også om oplevelsen af, at arbejdsopgaverne passer til ens kompetencer, om faglig tilfredshed og følelsen af, at man udvikler sine kompetencer. 


Kolleger: Hvordan går det med kollegerne? 

Forholdet til kollegerne spiller ind på arbejdslysten. Det gælder både i samarbejdet om det faglige og i det sociale samvær. Hvordan er tilliden mellem kollegerne, hvordan er sammenholdet, og er man gode til at anerkende hinanden?


Medbestemmelse: Bliver jeg hørt? 

Medbestemmelse handler om oplevelsen af at have indflydelse på eget arbejde. Om man bliver hørt og inddraget i det rette omfang - både i forhold til de konkrete arbejdsopgaver og i forhold til de beslutninger, der har betydning for ens arbejdsopgaver.


Mening: Betyder det noget? 

Mening kan handle om, at arbejdsopgaverne giver mening i sig selv, at man i fællesskab bliver dygtigere – eller at man oplever, at ens egen rolle på arbejdspladsen har betydning. Endelig kan mening også findes i oplevelsen af at bidrage til at gøre en forskel i andre menneskers hverdag.


Ledelse: Hvordan har jeg det med min leder? 

Oplevelsen af lederen/ledelsen på arbejdspladsen har stor betydning for arbejdslysten. Er den nærmeste leder dygtig, nærværende og bakker medarbejdere op, skaber det tillid – som er et vigtigt fundament for en god relation mellem medarbejder og leder. Lederens faglige og sociale kompetencer spiller også ind.


Balance: Er der tid til det hele? 

Oplevelsen af balance og ligevægt i arbejdslivet hænger sammen med arbejdslysten. Det gælder selvfølgelig balancen mellem arbejdsliv og privatliv i dagligdagen. Men det hænger også sammen med, om der er balance mellem arbejdsopgaver, tid og krav til kvalitet.


Resultater: Kan mine resultater ses og mærkes? 

Resultater handler om at opleve fremskridt og se konkrete resultater af arbejdet. Det har betydning for arbejdslysten, at der er klare mål og delmål for både individuelle arbejdsopgaver og den fælles indsats, og at det er tydeligt, hvornår målene er nået.

 

Se Louise forklare indholdet i arbejdslysten og de syv faktorer:Godt sted at starte

De syv faktorer er et rigtig godt sted at starte, hvis man ønsker at øge trivslen på arbejdspladsen. Den overordnede arbejdslyst og de syv faktorer afdækkes ved at stille en række spørgsmål, der kommer rundt om hvert enkelt element. En faktors score er et udtryk for, hvor tilfreds respondenten er med faktoren samlet set. Faktorens score er et gennemsnit af scoren på de enkelte spørgsmål, der udgør faktoren.


Læs mere om videngrundlaget for GAIS lige her.

Læs mere om beregningerne i GAIS-rapporten her. 


I dybden med de enkelte faktorer

GAIS har også en anden type af målinger, nemlig faktormålinger, hvor både virksomheder og enkeltpersoner kan undersøge en specifik faktor i dybden.

På samme måde som en GAIS-måling kortlægger arbejdslystens faktorer, kan du med en faktormåling undersøge og kortlægge en faktor i dybden og se, hvilke dimensioner, som faktoren udgøres af. Det giver et mere fintmasket billede af, hvor inden for faktoren, der skal sættes fokus.


Se dimensioner og spørgeramme for Faktormåling Mening her.

Se dimensioner og spørgeramme for Faktormåling Ledelse her.

Se dimensioner og spørgeramme for Faktormåling Balance her. 

 

 


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen