Dyk ned i scoren på arbejdslysten og syv faktorer

Funktionen "Faktorer" giver overblik over scoren på arbejdslysten og de syv faktorer. Du kan også dykke ned i alle de spørgsmål, der er blevet stillet til arbejdslysten og de enkelte faktorer. Du kan undersøge scorerne i forhold til de dataudsnit og filtre, du har defineret.

  1. Dyk ned i scoren på faktorer og spørgsmål
  2. Sortér data ud fra filtre
  3. Benchmark spørgsmål med landsgennemsnittet
  4. Sammenlign med landsgennemsnittet, branchen eller dine andre målinger
  5. Særligt for pulsmålinger
  6. Hold godt øje med svarkvaliteten

 


Dyk ned i scoren på faktorer og spørgsmål

Find Faktorer i menuen i venstre side af din rapport, hvis du har lavet en virksomheds- eller teammåling. Med Faktorer kan du dykke ned i scoren på arbejdslysten og de syv faktorer.

I toppen på siden kan du navigere rundt mellem; en oversigt, den overordnede arbejdslyst og de syv forskellige faktorer. Når du klikker på en faktor ud,  folder den sig ud, hvor du kan se, hvordan de enkelte spørgsmål har scoret. 

Scoren er beregnet som et gennemsnittet af de besvarelser - både på arbejdslysten og de syv forskellige faktorer, der har deltaget i målingen. 

OBS:   Arbejdslystscoren er IKKE et gennemsnit af scoren på de syv faktorer, der alle sammen bidrager til arbejdslysten. Arbejdslystscoren beregnes derimod som et gennemsnit af scoren på fem spørgsmål, der stilles direkte til den overordnede arbejdslyst. Læs mere om faktormodellen her. 
 

 

Sortér data ud fra filtre

I panelet til højre kan du vælge de filtre, du vil sortere data ud fra. Du kan altid fjerne et filter igen. I eksemplet herunder kan man se, hvordan faktoren balance scorer for henholdsvis kvinder og mænd, da dette filter er blevet oprettet sammen med målingen. Du kan filtrere på både den overordnede faktor-score og hvert enkelt spørgsmål, der udgør faktoren.

 

Benchmark spørgsmål med landsgennemsnittet

Den mørkerøde del af den bjælke, der viser mændenes score på balance, viser den positive afvigelse fra den samlede score på faktoren balance. I eksemplet kan vi se, at mændene ligger lidt over den gennemsnitlige score på balance.

Samlet_balance_score.PNG

I eksemplet herover illustrerer den grå søjle landsgennemsnittet på balancefaktoren. Tallet til venstre er danskernes gennemsnitlige oplevelse af balance - baseret på  God Arbejdslyst Indeks 2017.

Søjlen viser hvordan besvarelserne fordeler sig på landsplan. Den venstre, mørkegrå del af søjlen afspejler den fjerdedel af danskerne, der har den laveste score på balancefaktoren. Hvis din undersøgelses balancescore ligger i det felt, er den blandt den fjerdedel af danskerne, hvor scoren er lavest. Den midterste, lysegrå del af søjlen afspejler, hvordan scoren ser ud for den halvdel af danskerne, der ligger i midten af svarfeltet. I eksemplet  ligger scoren på balance i dette felt. Det betyder, at det team, der har målt deres balance, har en score, der ligger i midterfeltet på det danske arbejdsmarked. 

Den mørkegrå søjle længst mod højre afspejler den fjerdedel af danskerne, der har den højeste score på balancefaktoren. Hvis din undersøgelses balancescore ligger i det felt, er den blandt den fjerdedel af danskerne, hvor scoren er højest på denne faktor. 

 

Sammenlign med landsgennemsnittet, branchen eller dine andre målinger

Læs her om dine øvrige benchmark-muligheder.

 

Særligt for pulsmålinger

Hvis du har valgt en pulsfrekvens for jeres GAIS-måling, vil virksomhedsrapporten bestå af to rapporter. 

Første rapport i tidslinjen er for den fulde GAIS-startmåling, som en pulsmåling altid starter med. Så snart dataindsamlingen er færdig, vil du kunne se den fulde rapport med scorer på faktor- og spørgsmålsniveau. Anden rapport på tidslinjen er baseret på pulsmålingens resultater. Puls-rapporten tager udgangspunkt i data fra Fuld GAIS-startmålingen og bliver herefter løbende opdateret i takt med, at dataindsamlingen fra pulsmålingen foregår. Det er altså en dynamisk rapport, der opdateres så længe, pulsmålingen kører. Det betyder, at scorer på faktor- og spørgsmålsniveau vil ændre sig i tid i takt med at besvarelserne kommer ind. Læs mere i Q&A om pulsmålinger

 

 Hold godt øje med svarkvaliteten 

Da dataindsamlingen i pulsmålinger sker løbende, er det vigtigt at være bevidst om, hvor stærke data er, når du kigger i rapporten. I nedenstående eksempel er den gennemsnitlige arbejdslyst i besvarelserne 78. For at vurdere, hvor stærkt dette tal er, skal du se på, hvor mange der har besvaret spørgsmål om den overordnede arbejdslyst. Når du trykker på de små prikker til venstre for faktorbarren, åbner der et vindue, der fortæller om kvaliteten af svarene. Her er kvaliteten høj, fordi 100 % af deltagerne har besvaret spørgsmålene inden for de seneste 12 uger.


Hvis du ser på meningsfaktoren, tegner der sig et andet billede. Her er kvaliteten af data lav, fordi kun 33 % af deltagerne har besvaret meningsspørgsmålene inden for de seneste 12 uger. I dette tilfælde vil det være farligt at gå ud og konkludere på meningsresultaterne, fordi datagrundlaget endnu er så spinkelt. Det er bedre at vente med at drage konklusioner, til datakvaliteten er høj.


Du kan også se kvaliteten af svarene på spørgsmålsniveau. Her kan du se kvaliteten af data på hver enkelt spørgsmål - og du kan også se, hvilke spørgsmål der ikke har nogen besvarelser endnu.

 

 

 

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen