Lav dataudsnit (GAIS Pro og Premium)

Data-udsnit er delmængder af en måling, eksempelvis en afdeling eller deltagere i en bestemt aldersgruppe. Det er en fordel at lave udsnit, når du vil dele noget af en rapport med andre, men ikke ønsker at give adgang til hele rapporten. Udsnit er baseret på de filtre, som du vælger, når du opsætter din måling.

 


Opret udsnit i forbindelse med oprettelse af Organisation

Hvis du benytter dig af funktionen Organisation til at holde styr på din organisations data, vil du automatisk have oprettet en række dataudsnit via funktionen Afdelinger og Teams. Læs her under afsnittet Afdelinger og TeamsOpret udsnit af målinger

Når du vil oprette udsnit ud fra en virksomhedsrapport, skal du trykke på Rediger på målingens kort på din oversigtsside.

 

Du skal nu klikke på Data udsnit i det hvide banner. Hvis du har nogle prædefinerede udsnit på baggrund af Organisation, vil de fremgå her.  Hvis du ønsker at oprettet flere udsnit, trykker du på Opret udsnit.


Vælg filtre: Nu åbnes der et vindue, hvor du kan oprette udsnit på baggrund af dine filtre. Du kan vælge én eller flere svarmuligheder på et filter, og du kan vælge svarmuligheder blandt flere filtre. Eksempelvis kan du både vælge svarmulighederne Danmark og Sverige under filtret Land samtidigt med at du vælger 20-29-årige under filtret Alder.


OBS: Jo flere filtre, du tilføjer, jo mindre bliver udsnittets størrelse. Du kan hele tiden se antallet af besvarelser i takt med, du tilføjer eller fjerner filtre til dit udsnit. Hvis dit udsnit indeholder færre end 5 besvarelser, er der for få besvarelser i forhold til at sikre medarbejdernes anonymitet, og GAIS tillader derfor ikke at lave et udsnit.


Gem udsnit: Før du kan gemme et udsnit skal det have et navn, og der skal være valgt mindst et filter. Når du har valgt de filtre, du ønsker og navngivet filtret, trykker du på Gem udsnit.Indstillinger for udsnit

Du skal tage stilling til, om du vil:

  • Tillade sammenligning med virksomhedsrapporten. Det betyder, om du vil tillade, at personer, du deler udsnit med, kan vælge at benchmarke udsnittets resultater op mod den overordnede virksomhedsrapport. 
  • Skjule kommentarer i delte udsnit. Det betyder, at du ikke tillader, at personer, du deler udsnit med, kan se alle udsnittets fritekstkommentarer.  Importer udsnit fra forrige måling

Har du mange udsnit, behøver du ikke oprette dem på ny hver gang. Du kan vælge at importere dine udsnit fra forrige måling.


OBS: Vær opmærksom på, at hvis du allerede havde oprettet nogle udsnit og vælger at trykker "importer udsnit fra forrige måling", vil de blive overskrevet. Dette kan ikke gøres om.

Husk at hvert udsnit indeholder det, du satte det op til i forrige måling. Det kan derfor være en god idé at tjekke dem igennem, i hvert fald hvis der er sket ændringer i organisationen. Opret midlertidige udsnit

Det er muligt dykke længere ind i virksomhedsrapportens resultater via midlertidige udsnit.

Gå ind under Målinger øverst på siden. Find den virksomhedsrapport, du vil dykke længere ind i via midlertidige udsnit. Tryk på Se rapport.

 


Under Vælg udsnit øverst i den blå bjælkekan du vælge til og fra i dine filtre, så du kan se præcis det udsnit af målingen, som du ønsker. Det giver fx mulighed for først at lave et midlertidigt udsnit på fx Afdeling, hvorefter du kan gemme det som et blivende udsnit. 


Når du trykker på Vis udsnit, kan du dykke ned i resultaterne for netop det valgte udsnit af målingen - i eksemplet her er det marketingsafdelingen. Når du vælger et udsnit, ser du altså hele rapporten ud fra det udsnit af besvarelserne.

 

Du kan også benytte alle de filtre, du har opstillet inden for det midlertidige udsnit. I eksemplet herunder er der filtreret på køn inden for salgsafdelingen. Hvis du vil forlade det midlertidige udsnit og gå tilbage til hovedmålingen, kan du trykke på knappen x Salg.Et midlertidigt udsnit kan gemmes til et udsnit med det samme, så du altid kan vende tilbage til det. Giv dit udsnit et navn og tryk på Gem udsnit. Herefter vil udsnittet være at finde på overblikket over dine udsnit. 

 

Endeligt er det også muligt at generere PDF/PowerPoint-rapporter baseret på midlertidige udsnit.


Del udsnit

Du kan vælge af dele et udsnit med en eller flere personer. Det kan for eksempel være afdelingsledere i din organisation. Når du deler et udsnit, har de personer, du deler udsnittet med, adgang til bruge GAIS´ digitale funktioner inden for det givne udsnit.

 

Find den rapport, du vil dele et udsnit fra, og tryk på Rediger. Gå til Data Udsnit.
 

 

Til forskel fra at dele hele rapporten vælger du blot det udsnit, du ønsker at dele og trykker Del. I boksen står, hvilket udsnit du er på vej til at dele. Indtast en emailadresse på den person, du ønsker at dele udsnittet med og tryk Del


Nederst ser du de personer, som udsnittet er delt med. Hvis der er personer, som du ikke længere ønsker at dele udsnittet med, trykker du på Fjern ud for den persons e-mail adresse.

OBS: Her kan du vælge, om personen, du deler udsnittet med, må kunne filtrere yderligere i data.


Nu får personen, du har delt rapporten med, en mail med et link til at se den delte rapport.


Vedkommende kan også finde rapporten ved at logge ind og trykke på Delt med mig i sin målingsoversigt.

 


Redigér eller slet udsnit

Du kan redigere eller slette dine udsnit ved at trykke på hhv. blyanten og skraldespanden ud for det ønskede udsnit.


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen