Særligt for GAIS Basic (2)

Gældende for GAIS-brugere uden virksomhedsabonnement. Kun relevant for virksomheder med færre end 100 medarbejdere.