Gå til overblikssiden i tidligere målinger

Hvis din måling er sat op som en gentagen målingen, kan du nemt skifte til overblikssiden for tidligere målinger. Det gør du ved at trykke på pilen i øverste, venstre hjørne. Nu kan du vælge den måling, du vil arbejde med. 

 


Udvikling over tid

Såfremt der er mere end én måling i virksomhedsrapporten, bliver udviklingen over tid vist som det første modul på forsiden.

Her kan du også vælge en enkelt faktor og filtrere på denne:

På faktorniveau er det muligt at filtrere ved brug af filtrene i højre side. Overblik over scorerne

Herefter ser du den gennemsnitlige arbejdslystscore og en sammenligning med den gennemsnitlige score i jeres branche.

Du ser også et oversigtshjul, hvor du ved at trække pilene mellem de gule markeringer, får målingens resultater præsenteret på forskellige måder:

 • den samlede arbejdslystscore
 • scoren på de syv faktorer - samlet og enkeltvis 

Prioriteter

GAIS fortæller, hvis faktorer det giver mest mening at sætte fokus på og prioritere. 


Derefter følger en uddybning. Den lineære fremstilling viser, hvilke faktorer, der baseret på målingens resultater er størst potentiale i at fokusere på. Afstanden mellem boldene viser, hvor de enkelte faktorer placerer sig i spændet fra "mindst potentiale" til "størst potentiale". Når du trykker på en faktor-bold, ser du en beskrivelse af denne faktor, samt scoren og vigtigheden af denne faktor i jeres måling. 

Forbedring

Her præsenteres du for udvalgte programmer (korte e-learningsforløb), der hjælper dig til at arbejde målrettet med arbejdslysten. Programmerne er udvalgt på baggrund af de konkrete resultater.

Endelig præsenteres du også for anbefalinger i form af artikler og værktøjerGå i dybden med rapporten 

Indgangen til dybdedelen af rapporten finder du i venstremenuen, hvor en hel række menupunkter leder dig videre til analyse af resultaterne. Hele rapporten eller udsnit?

Når du går ind i analysedelen af rapporten, er det vigtigt at være opmærksom på, om du befinder dig i hovedrapporten eller i et udsnit af rapporten. På den måde er du hele tiden sikker på, hvilken del af rapporten, du befinder dig i. 

Læs mere om at lave udsnit af rapporten.


 

Forskellige elementgrupper i rapporten

Rapporten indeholder tre elementgrupper: Analyse, Prioriteter og Forbedringer. Menuen i venstre side giver dig mulighed for at dykke længere ned i hver af de tre grupper.


 

Analyse

I menuen i venstre side kan du vælge mellem en hel række funktionaliteter, der på forskellige måder hjælper dig til at analysere og forstå målingens resultater. Ved alle funktionerne kan du sortere og udvælge data i forhold til de filtre og udsnit, du har opstillet i målingen.

 • Faktorer: Her får du overblik over scoren på arbejdslysten og de syv faktorer. Du kan se, hvordan spørgsmålene i den enkelte faktor har klaret sig
 • Spredning: Her kan du se, hvordan besvarelserne i din virksomhed er fordelt - fordelt på alle faktorer og de dataudsnit, du ønsker
 • Styrker og svagheder: Styrker og svagheder viser, hvordan din virksomheds besvarelser afviger positivt og negativt fra enten God Arbejdslyst Indeks, jeres branche eller en anden måling, du selv definerer (fx en tidligere virksomhedsmåling)
 • Tidsudvikling: Her kan du følge udviklingen over tid ved at sammenligne op til seks GAIS-målinger
 • Kommentarer: Med kommentarer får du overblik over de ting, deltagerne har skrevet i fritekstfelterne - og du har mulighed for at gå i dialog med medarbejderne på baggrund af kommentarerne
 • Egne spørgsmål: Hvis du har tilføjet egne spørgsmål til undersøgelsen, får du her en overskuelig fremstilling af deltagernes svar
 • Sammenlign: For alle analyseværktøjerne gælder det, at du kan sammenligne dine resultater med landsgennemsnittet baseret på God Arbejdslyst Indeks, din branche eller andre af dine målinger, som du selv vælger

 


Prioriteter

I menuen i venstre side kan du vælge Fokuskortet, der hjælper til at forstå, hvor der er størst potentiale i at rette indsatsen. 

 • Fokuskortet: Fokuskortet opstiller undersøgelsens syv faktorer i fire kategorier ud fra score og vigtighed. Det hjælper til at prioritere indsatserne

 


Forbedringer

GAIS-rapporten giver dig målrettede anbefalinger og værktøjer til at fortsætte arbejdet med at højne arbejdslysten - baseret på netop jeres besvarelser. Ud over de artikler og værktøjer, du bliver præsenteret for på overblikssiden, har du mulighed for at gå på opdagelse i flere ressourcer.

 • Ressourcer: Her finder du et bibliotek af inspiration og værktøjer, du kan arbejde med. 

 

Tag din rapport med

Du kan dele din virksomhedsrapport med alle dem, det har relevans for - og du kan downloade den i forskellige formater.

 • Download: Du kan downloade virksomhedsrapporten i både PDF og PowerPoint-format
 • Del med andre: Du kan dele både den overordnede rapport og udsnitsrapporter med andre. Du kan ligeledes dele din rapport med en partner/ekstern konsulent