Særligt for GAIS Basic (3)

Gældende for GAIS-brugere uden virksomhedsabonnement. Kun relevant for virksomheder med færre end 100 medarbejdere.