Se kommentarer og gå i dialog

Hvis du i din virksomheds- eller teammåling har valgt, at deltagerne kan skrive kommentarer i målingen, kan du gå på opdagelse i kommentarerne og gå ind i dialog med medarbejderne omkring dem.

 

Kommentarer kan give andre type indsigter end dem, der kommer til udtryk i form af scorerne. De sætter ord på nogle andre ting, end tal kan vise. Via dialogfunktionen kan admin/leder og medarbejdere efterfølgende gå i en uddybet dialog med den enkelte medarbejder omkring dennes kommentarer. Du både arbejde med kommentarer for hele virksomheden og for de enkelte dataudsnit, du har defineret.

Kommentarerne er anonyme: Vær opmærksom på, at medarbejdernes kommentarer er anonyme. Man kan altså ikke se, hvem der skrevet hvilke kommentarer. Det kan hverken administrator eller ledere. I den videre dialog kan man selvfølgelig give medarbejderen mulighed for at give sig til kende med navn, men det bør altid være medarbejderens valg. Læs mere om etiske overvejelser omkring den anonyme dialog (forbeholdt GAIS Premium-abonnenter)

Løbende indsamling af kommentarer:  Hvis I laver en måling med en puls-frekvens, vil medarbejdernes kommentarer løbende komme ind sammen med den løbende dataindsamling. Det betyder, at admin/ledere skal være opmærksomme på, at der for hver ny pulsmåling kan komme nye kommentarer, der kan igangsætte en ny dialog. 

 

Her finder du kommentarerne

I virksomheds- eller teamrapporten finder du Kommentarer i menuen i venstre side af rapporten.  

 

I den personlige rapport, som medarbejderne modtager, ser kommentardelen sådan ud.

 

Filtrér efter faktor

Hvis du ønsker at se alle de kommentarer, der knytter sig til en bestemt faktor, skal du bruge drop-down-boksen under Filtrer efter faktor.

 

Filtrer efter status

Hvis du ønsker at sortere kommentarerne efter status - om de er ubesvarede eller indgår i en dialog - kan du gøre det ved at klikke på den status, du ønsker.

 

Marker favoritterne

Du kan markere de kommentarer, du særligt skal huske eller arbejde videre med. Klik på stjernen, og kommentaren er markeret. Ved siden af søgefunktionen kan du swipe en stjerne til siden for kun at se dine markerede kommentarer.

 

Sorter på udsnit

Hvis du laver laver udsnit af virksomhedsrapporten - fx på afdelinger - vil de kommentarer, der er afgivet inden for udsnittet, naturligvis blive vist i udsnitsrapporten. Hvis du deler udsnitsrapporter med fx en række mellemledere, vil de kunne se kommentarerne for deres respektive afdelinger. Men det kræver selvfølgelig, at du har slået denne funktion til i opsætningen af målingen. 
 

 

Kommentarer i Powerpoint/PDF-rapporten

Hvis du downloader din rapport i powerpoint eller PDF-format, er der kun én side med kommentarer per faktor - og så linkes der til resten. Denne beslutning er truffet ud fra cases, hvor der er givet flere hundrede kommentarer per faktor, hvilket ville resulterer i 20, 30 eller 40 slides per faktor, og i sidste ende en powerpoint-fil med flere hundrede slides. De stjernemarkerede kommentarer i platformen vises først på hvert kommentarslide med fed skrift. 

 

Gå i dialog

Hvis du ved oprettelse af din virksomheds- eller teammåling har valgt muligheden for dialog til, kan du gå i dialog via kommentarerne. Alt afhængig af der er valgt ved oprettelsen af målingen, er det enten nærmeste leder eller virksomhedens administrator, der kan gå i dialog med medarbejderne om deres kommentarer. Læs mere om etiske overvejelser omkring den anonyme dialog (eksklusivt for GAIS Premium-abonnenter).

Ud fra hver kommentar er der mulighed for at give forudbestemte beskeder til kommentaren, som deltageren kan se:

Det grønne checkmark: "Tak for input!"
Den gule lyspære: "God idé"
Den blå taleboble: "Tak! Kan du uddybe? ".

Man kan selvfølgelig også skrive fritekstsvar til medarbejdernes kommentarer.


Når du klikker på den grønne Dialog-knap, kan du se den dialog, der er i gang med den pågældende medarbejder.

 

Lidt mere om anonymitet

Det er vigtigt for GAIS at sikre medarbejderne anonymitet - også i forbindelse med dialogen. Det er frivilligt, om medarbejdere ønsker at have en dialog.  De kan lade være med at svare, hvis lederen beder om en uddybning. 

Når medarbejderen afgiver kommentarer, bliver de tilgængelige for lederen i den færdige rapport – men de er anonyme og kan ikke spores tilbage til bestemte medarbejdere. Lederen kan vælge at anerkende, at hun/han har læst kommentaren, og den markering kan medarbejderen se. Derudover kan lederen vælge at kommentere på kommentaren - og deraf starter en dialog.

Alle kommentarer er altid anonyme, og vælger lederen at starte en dialog, er det stadig en dialog med en medarbejder som er anonym. Hvis medarbejderen fx er kommet med at forslag til noget, der kan ændres, kan lederen skrive tilbage, at det er et spændende forslag og om man har lyst til at uddybe det lidt. Det kan, som tidligere nævnt, medarbejderen vælge at gøre eller ikke at gøre.

Der er selvfølgelig også en mulighed for, at medarbejderen kan vælge at give sig til kende – enten i den oprindelige kommentar eller i en dialog, der kører – men det er helt op til den enkelte.

 

Se tidligere målingers kommentarer og dialog

Hvis du har lavet flere målinger, kan du hurtigt se de kommentarer og den dialog, der var knyttet til tidligere målinger.  Klik på pilen i øverste, venstre hjørne, og vælg den måling, du vil kigge ind i.

 

 

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen