Nyt på platformen: GAIS Release Log

GAIS udvikles løbende, både for at udvikle nye funktionaliteter samt forfine de funktionaliteter som allerede findes. Udviklingen er baseret på brugerfeedback og behov.

 

Følg med i den løbende udvikling af GAIS. Har du spørgsmål, input eller ideer, er du velkommen til at skrive på info@gais.dk

 


GAIS ver. 4.16  -  (20-03-2023)

 • HEATMAP: Få det store overblik over en måling med GAIS Heatmap: En helt ny visualisering, der i et billede viser alle faktorer kombineret med fx alle afdelinger. Alle filtre kan bruges til sammenligning, ligesom det er muligt at se spørgsmålsniveau. Det er også muligt at se sammenligning med et valgt benchmark i heatmappet samt at oprette handlinger direkte i fra de tal, der springer i øjnene. Heatmap er en ny GAIS favorit, som skal prøves! [GAIS Pro/Premium]

 • TILFØJ NÆRMESTE LEDERE: Hvis der ved en måling er behov for at tilføje ledere, som ikke er registreret i datafilen, så kan kan dette nu gøres som et step i importeringen af datafilen. Samtidigt er det nu muligt i kiosk-målinger at vælge, hvilke ledere, der skal kunne vælges mellem for kioskdeltagerne. [GAIS Pro/Premium]

 • ANBEFALINGER: Det er nu muligt at til-/fravælge GAIS-anbefalinger i sine målinger via en indstilling på virksomhedsprofilen [GAIS Pro/Premium]

 • KONSULENT-ADMINISTRATION: Konsulenter kan nu tilføje administratorer til en virksomhedsmåling og kontrollere, hvorvidt de skal modtage notifikationer - alt sammen i konsulent appen

 • PERSONLIG LEDELSESMÅLING: Faktormålingen Ledelse er nu frit tilgængelig for alle individer i GAIS.GAIS ver. 4.15  -  (28-02-2023)

 • PERSONLIG APV-RAPPORT: Medarbejdere, der har besvaret en APV-måling, får nu en personlig APV-rapport. Her kan den enkelte se, hvad man har svaret på de forskellige spørgsmål, og se kommentarer og eventuel dialog, der måtte være. [GAIS Pro/Premium]

 • APV-POWERPOINT FORBEDRING: Vi har redesignet og optimeret den downloadede APV-rapport, så det nu er lettere at få overblik over svar og spredninger. [GAIS Pro/Premium]

 • HANDLINGSCENTER DOWNLOAD: Download Powerpoint eller PDF af handlingerne som sin egen handlingsrapport. Det er muligt at downloade alle eller blot udvælge, hvilke handlinger, der skal med. [GAIS Pro/Premium]

 • OPDATER ORGANISATION: Med Organisation er det let at opdatere sine målinger med nye deltagere. Men det har stadig krævet en håndfuld klik. Men ikke længere: Hvis der ikke er ændret andet i opsætningen end tilføjelse eller fjernelse af deltagere, så kan alt nu Godkendes med ét klik. Ja, ÉT klik - og så er alle målinger opdaterede med vores nye Speed Update. [GAIS Pro/Premium]

 • ADMINISTRATOR-RETTIGHEDER: Vi har udvidet administratormulighederne, så det nu er muligt fx at give nogle personer administrator-rettigheder til GAIS-målingerne, mens andre personer har adgang til APV-målingerne. Mulighederne dækker alle målingstyper, og det er også muligt at differentiere mellem adgang til målinger og til handlinger. [GAIS Pro/Premium]

 • Og så har vi tilført en stor portion platformskærlighed udmøntet i diverse designforbedringer og fejlrettelser.GAIS ver. 4.14  -  (27-01-2023)

 • UDSNITSFILTRERING: Som noget helt nyt, er det nu muligt at filtrere sin virksomhedsmåling baseret på udsnit. Det er særligt anvendeligt der, hvor man ønsker at liste og sammenligne en række udsnit, der alle består af mere end ét filter. Udsnitsfiltrering findes nederst i filterboksen. [GAIS Pro/Premium]

 • HANDLINGSCENTER: Der kommer løbende forbedringer til handlinger:

  • RETTIGHEDER: Der er nu endnu bedre muligheder for at styre rettigheder for handlinger. Det er nu muligt at tillade alle ledere at lave handlinger udelukkende.

  • Vi viser nu i en rapport, hvor mange handlinger der er til faktorerne, mens du bevæger dig rundt i rapporten

 • POWERPOINTUDSNIT: Når en rapport sammenlignes med en anden rapport vises nu, hvilken dato benchmarket har. Udsnitsnavnet, hvis der er tale om et udsnit, vises nu i bunden af slides.

 • ORGANISATION: Det er nu muligt at vælge om en opdatering af organisationen skal overskrive deltagernes eksisterende navne.

 • VIRKSOMHEDSADMINISTRATION: Vi redesignet virksomhedsprofil-siderne en smule og har bl.a. flyttet administratorerne på sin egen side og gjort plads til nye, spændende muligheder her (som vi snart kan løfte sløret for).

 • De bedste af diverse:

  • Konsulenter og partnere kan nu sortere alt indhold og værktøjer efter sprog.

  • På dialogsiden i virksomhedsrapporten, har vi nu gjort det tydeligere, hvilke kommentarer, der har en dialog i gang.GAIS ver. 4.13  -  (19-12-2022)

 • Fra alle os til alle jer - de bedste jule-fixes. Blandt meget andet...:
  • Forbedringer af spredningssidens visning af benchmarks, så visualiseringen er mere præcis

  • Oplevelsen af GAIS på iPad har fået en vinter-oprydning

  • Openscore kan nu tvinges til at blive vist på bestemte sprog ved at indsætte sprog-parameter

 • Og derudover, er vi igang med  en masse rigtig store ting, som vi glæder os til at løfte sløret for i det nye år!GAIS ver. 4.12  -  (06-12-2022)

 • STOP MÅLING: Er målingen sendt ud ved en fejl eller har du brug for at pause den for en stund, så fortvivl ej længere. Nu kan man nemlig pausere en måling, og samtidigt skrive en valgfri meddelelse og kontaktoplysninger, så deltagere, der måtte gå ind på den standsede måling orienteres om, hvorfor målingen ikke kører. Og skal målingen køre igen, så trykker du blot på play-knappen.
 • Og så, fra alle os til alle jer, en masse små julegodter:
  • Søgefelt tilføjet til listen af sammenligningsrapporter, du vil benchmarke med.
  • Søgefelt tilføjet til udsnitslisten i Download Centret
  • APV: Indstilling ved deling, om ikke-anonymesvar må vises i udsnitsrapporter, såfremt der var nogle
  • Organisation: Sprog er nu tilføjet som fast menupunkt, så det er nemt at overskue, hvem der er inviteret på hvilke sprog.
  • Og dertil knap og nap 60 andre smårettelser!

 


GAIS ver. 4.11  -  (09-11-2022)

 • HANDLINGER: Ét er at måle og blive klogere på trivslen - noget andet er at sætte handlinger i gang på baggrund af indsigter fra målingen. Det er med stor glæde, vi kan præsentere Handlingscenter i GAIS. Opret handlinger, sæt en deadline, lav delopgaver, vælg ansvarlig og del handlingen med relevante personer. Med Handlinger i GAIS er det let og effektfuldt at sætte initiativer i gang ud fra den viden, man har fået i målinger. [GAIS Pro/Premium]
 • APV OG ANONYMITET: Det er nu muligt i APV-målinger at vælge om spørgsmålene skal være anoynyme eller om svarene skal være synlige for administrator. Hvis et spørgsmål markeres som ‘ikke-anonymt, så vises det tydeligt med advarsler for både administratoren, og i særdeleshed for medarbejderen i selve spørgeskemaet. [GAIS Pro/Premium]
 • UDSNITS-OPDATERING: Vi har forbedret og redesignet udsnitssiden, så det nu er endnu lettere at arbejde med udsnit. Vi har tilføjet muligheden for at gruppere og filtre, hvilke udsnit, du vil arbejde med, søge i udsnittene, sortere på svarprocent og dertil vise, hvor udsnittet kommer fra.
 • SPØRGSMÅL: I målingsopsætningen vises der nu et samlet overblik over alle spørgsmål i spørgsmålsvinduet. Både obligatoriske, egne og katalog-spørgsmål.
 • FARVEL INTERNET EXPLORER: I forlængelse af, at vi fra sommeren 2022 ikke længere understøtter den forældede internet-browser Internet Explorer, så vises der nu en advarsel i platformen til de få brugere, der måtte besøge GAIS med den browser. Meget funktionalitet på GAIS er afhængig af moderne browsere, og derfor vil GAIS ikke fungere i Internet Explorer.

 


GAIS ver. 4.10  -  (03-10-2022)

 • LEDELSES-MÅLING: Endnu en faktormåling er tilføjet til GAIS. Denne gang faktormålingen Ledelse, der undersøger oplevelsen af ledelse i organisationen målt på 4 hoveddimensioner med hver en række spørgsmål. Derudover findes et spørgsmålskatalog med en række yderligere ledelseskategorier, som kan tilføjes til målingen. Opsætning og den færdige rapport er bygget op som en GAIS-måling, som I kender den. [GAIS Pro/Premium]
 • SLET PERSONLIG MÅLING: Det er nu blevet muligt at gøre lidt hovedrent i sine personlige målinger i fald man har for mange… med andre ord, kan du nu slette personlige målinger.
 • DOWNLOAD CENTER: Vil du downloade bestemte udsnitsrapporter og ikke nødvendigvis alle, så kan du nu klikke af, hvilke der skal downloades.
 • OPDATERING AF ORGANISATION: En lille, men alligevel stor nyhed; når du opdaterer din organisation, så husker GAIS alle valg og indstillinger fra sidste gang, så du dybest set blot skal bekræfte igen. Det sparer en masse klik og en masse minutter, så den idé gik vi med. [GAIS Pro/Premium]
 • MINI-RAPPORTER:Vi har lavet nogle udvidelser og forbedringer af mini-rapporter. [GAIS Pro/Premium]
  • Fokuskort er nu tilføjet
  • Spørgsmålsniveau på Faktor-siden er tilføjet
  • Egne spørgsmål er med i den downloadede rapport
 • Og ikke nok med det, så har vi fjernet nogle uhensigtsmæssigheder og tilføjet nogle hensigtsmæssigheder (læs: fixet nogle bugs)

 


GAIS ver. 4.9  -  (02-09-2022)

 • ANBEFALINGSBIBLIOTEK: Anbefalinger i GAIS er jo skræddersyede til den specifikke måling, man kigger på. Men vi har nu gjort hele biblioteket af anbefalinger tilgængelige for GAIS Pro/Premium virksomheder.
 • APV-SAMMENLIGNING: Nu muligt for afdelinger at sammenligne deres APV scores med virksomhedens - såfremt den indstilling er slået til.
 • MÅLINGSFILTRE: Ved oprettelse og redigering af en måling har filtersiden nu fået et designløft, så den flugter med designet fra datafilsimport.
 • VALGFRIE SPØRGSMÅL: Det er nu muligt at nulstille sit svar på frivillig spørgsmål i spørgeskemaet - såfremt man ikke ønsker at svare alligevel, da det jo som nævnt var frivilligt.
 • Og så en række af den slags forbedringer, der kan være svære at forklare, men som bidrager til at gøre verden til et bedre sted… eller i hvert fald GAIS.

 


GAIS ver. 4.8  -  (18-08-2022)

 • DELTAGERNES SPROG: Hvis målingen er koblet til Organisation, er det nu muligt at definere for hver deltager, hvilket sprog, invitationer skal sendes på. I opsætningen af Organisation er nemlig kommet et trin for foretrukne sprog, som kan kobles til en sprogkolonne i datafilen. Derudover kan der på målingens invitationsside skrives invitationstekster på alle de sprog, der er valgt. [GAIS Pro]
 • ALLE SPØRGSMÅL: På siden Faktorer i virksomhedsrapporten er det nu muligt at se alle spørgsmål sorteret på tværs af faktorer. Vælg blot Alle faktorer i faktormenuen og få et helt nyt overblik.
 • ORGANISATION + KIOSK: På en måling, der benytter Organisation, er det nu muligt at samtidigt at køre en kioskmåling med egne filtre. Det betyder, at du vælger, om filtre skal spørges på, hentes fra fil eller en kombination. For GAIS’ obligatoriske filtre, kan du også vælge om du vil bruge GAIS standard valgmuligheder eller selv definere dem. [GAIS Pro]
 • FILTRE PÅ DELTAGERE: Redigering og tilføjelse af filtre for enkelte deltagere forud for udsendelse er blevet redesignet, så det er intuitivt og nemmere at bruge. Meget nemmere.
 • MAX ANTAL DELTAGERE: Virksomheder, der bruger GAIS uden abonnement, kan fra denne version oprette og udsende målinger på op til 100 deltagere. Er der behov for flere deltagere ligger disse muligheder fremadrettet i GAIS’ abonnementer til virksomheder.
 • INVITER ADMINISTRATOR: Skal du tilføje endnu en administrator til virksomhedsprofilen, der endnu ikke har en GAIS-profil? Nu kan du bare indtaste personens emailadresse og så invitere vedkommende - så laver GAIS en profil. Det er så nemt, som kan blive - godt og vel
 • Dertil en myriade af godter der løser små problemer, lidt større problemer og store problemer, og generelt strammer op på platformen.

 


GAIS ver. 4.7  -  (07-07-2022)

 • UDSEND AUTOMATISK: Vi har gjort valget endnu tydeligere om en måling skal udsendes på en fremtidig dato automatisk eller om du blot ønsker at blive informeret, når det er tid til næste udsendelse.
 • DELING UDEN FILTRE: Når du deler en måling, er det nu muligt at vælge, om det skal være tilladt at filtrere… ligesom det er været muligt for udsnitsrapporter.
 • DIVERSE:
  • I datafil-importen er det nu påkrævet at vælge hvorvidt hvert filter skal anvendes
  • Tilføjet flere oplysninger om målingen til opsummeringsboksen på oprettelsessiden

 


GAIS ver. 4.6  -  (27-06-2022)

 • APV POWERPOINT: En APV-rapport kan nu også downloades som PowerPoint. [Pro]
 • VÆLG MÅLING: GAIS vokser og nye målingstyper kommer til, senest APV-målingen. Derfor har vi redesignet overblikket over målinger, når du skal oprette en ny.
 • ORGANISATION: Det er nu muligt, at downloade en kopi i din seneste organisationsfil. Det er særlig smart, hvis du skal opdatere din organisation og gerne vil tage udgangspunkt i seneste organisation. [Pro]
 • FORBEDRINGER EN MASSE:Denne release indeholder masser af småforbedringer. For at nævne nogle få:
  • Når du tilføjer yderligere deltagere manuelt, kan du nu let koble filtre på dem fra dropdown-menuer - i stedet for at indtaste dem
  • I deltagerlisten i målingsoprettelsen viser vi nu alle de oplysninger, der er koblet på hver deltager.
  • I udsnitsoprettelse, er det nu muligt at klikke flere muligheder af under samme filter, mens boksen er åben. Det korte af det lange; du sparer en masse klik
  • Forbedret logo-upload funktionen - nu beskærer vi ikke logoet på sjove måder mere
  • APV: Egne spørgsmål tilføjet til en APV kommer nu som standard efter APV-spørgsmålene
  • På tidsudvikling er hovedfaktoren nu blevet meget tydeligere
  • Masser af småforbedringer af Organisation
  • I tidslinje-vælgeren på en virksomhedsmåling viser vi nu tydeligt, om en måling er en Quick-måling
  • Og så videre…

 


GAIS ver. 4.5  -  (25-05-2022)

 • TYSK: Jetzt sprechen wir Deutsch! GAIS findes nu på tysk, så I kan invitere alle tysktalende medarbejdere og ledere med i målingen. Vi glæder os til at se mange tyske målinger i den kommende tid. Viel Arbeitszufriedenheit!
 • APV (beta): Vi er glade for endelig at kunne meddele, at vi har en ny målingstype, nemlig APV. Mange har spurgt, om GAIS også kunne måle APV, så man kunne have alle sine GAIS-målinger og APV-målinger liggende ét sted. En APV-måling i GAIS er i store træk bygget op som en GAIS-måling både i oprettelse og i afrapportering. Vi har lavet en række tilpasninger og gjort det tydeligt, at der er tale om en APV. Og selvfølgelig er spørgsmål og anbefalinger lavet helt specifikt til denne målingstype. [GAIS Premium]
 • ORGANISATION: Vi introducerer nu den helt nye Organisation i GAIS. Nu er det muligt at oprette og vedligeholde hele sin organisation ét sted, uanset hvor mange målinger og aktiviteter, man har. Med organisationen er det muligt at oprette ledere, afdelinger, teams, filtre og udsnit, som kan bruges på tværs i de enkelte målinger. Fx er det nu meget let at vælge hvilke afdelinger, som en måling skal udsendes til. Med Organisation er det nu også muligt at lave en integration til fx sit HR-system, så al data altid er opdateret. [GAIS Premium]
 • FILTRERING AF EGNE SPØRGSMÅL: Egne spørgsmål har endelig fået samme muligheder som GAIS-spørgsmålene. Det vil sige, at man nu kan bruge alle sine filtre i analysen af egne spørgsmål.
 • DOWNLOAD CENTER:Flere og flere download-muligheder er kommet til, så nu har vi samlet dem alle i et Download Center. Både fordi det giver et bedre overblik, og fordi Download Center lyder godt. Vi har nu fem forskellige download typer, og som noget nyt viser vi også, hvor lang tid download tager, så du ved, om du kan nå at hente en kop kaffe.
  • DOWNLOAD ALLE UDSNIT: En helt ny type download er muligheden for at sætte samtlige udsnitsrapporter til download med et klik. Ét klik! [GAIS Premium]
  • EXCEL-EXPORT: En forbedring af eksporteringen til XLSX er, at egne spørgsmål nu også er opbrudt ift. filtre - og dermed ikke kun GAIS-spørgsmålene.
 • Foruden ovenstående har vi tilmed fundet tid til en 30-40 yderligere småforbedringer og fejlrettelser, så der har faktisk været tryk på, vil vi gerne erkende.

 


GAIS ver. 4.4  -  (12-04-2022)

 • MINI-RAPPORTER: I GAIS tager vi anonymitet meget seriøst, og derfor har der ikke været mulighed for at se rapporter med mindre, der var 5 personer i en afdeling. I mange virksomheder findes der dog små enheder og afdelinger med få medarbejdere. Derfor introducerer vi nu high level mini-rapporter, der giver små afdelinger mulighed for at få en egen, men simplere rapport uden filtrering, segmentering og spredning, så vi holder fast i anonymiteten. Mini-rapporter kan indstilles for hver enkelt måling i GAIS Premium-virksomheder. [GAIS Premium]
 • EXCEL-DOWNLOAD: Med store målinger kan der være behov for at arbejde videre med sin GAIS-resultater i andre sammenhænge. Med Excel-download af rapporten bliver det nu muligt at se sine data fordelt ud på målingens filtre. [GAIS Premium]
 • LEDERS NAVN: I spørgeskemaet kan der være behov for at præcisere over for medarbejderen præcis hvilken leder, der er tale om, når spørgsmålene i ledelsesfaktoren skal besvares. Dette kan nu slås til og fra per måling. [GAIS Premium]
 • KONSULENT APP REDESIGN:Alle vores certificerede konsulenter og partnere, der bruger vores konsulent-indgang til håndtering af målinger, kan nu se frem til en komplet redesignet og moderniseret oplevelse. Vi har redesignet alle sider og gjort det hele strammere og mere overskueligt. Det er nu lettere at få overblik over alle virksomheder og deres målinger på en gang.
  • INDHOLDSBIBLIOTEK: Dertil har vi udviklet et indholdsbibliotek, så konsulenter kan gå på opdagelse i alle GAIS’ værktøjer, artikler, guides m.m.
 • INVITATION: Vi har givet invitationen sin helt egen side i virksomhedsmålingen, og nu gjort det muligt at differentiere invitationerne i en pulsmåling for hhv. nye deltagere og dem, der har været med et stykke tid.
 • KIOSK:To små forbedringer: [GAIS Premium]
  • Når der kun er én svarmulighed for kioskdeltagere på fx afdeling, så udfylder vi automatisk det svar, så deltagerne ikke behøver at svare.
  • Vi har gjort det tydeligere i opsummeringsboksen på virksomhedsmålinger, hvor mange besvarelser, der er af de forskellige typer, og i særlig grad for kiosk. Så er det lettere at følge svarprocenterne løbende.
 • VIRKSOMHEDSMÅLING:En række mindre forbedringer har også fundet vej hertil:
  • I deltagerlisten vises nu, hvor deltagerne kommer fra. Deltagere kan komme fra både datafil, manuelt, kiosk og i et mix af disse. Før skulle man gætte kilden - nu viser vi et ikon!
  • Forbedret mulighed for at stille spørgsmål i pulsmålinger og i den indledende fulde GAIS-måling. Nu kan hyppigheden også vælges på spørgsmåls-siden , hvor det også er blevet tydeligere at vælge, hvis man kun vil stille et spørgsmål én gang.
  • Og så har vi tilføjet søgning til Udsnitssiden, så det bliver noget hurtigere at finde det udsnit, du leder efter, hvis du har mange.

 


GAIS ver. 4.3  -  (21-03-2022)

 • ADMINISTRATOR-NOTIFIKATIONER: Der er stor forskel på, hvor mange administratorer, der er i en virksomhed, og hvem, der skal være informeret om hvad. Derfor er det nu muligt at indstille for hver administrator, om de skal have email-notifikationer, når der sker nyt i virksomhedens målinger.
 • MULTIPLE SVAR: På egne spørgsmål kan man nu indstille, om det skal være muligt at afgive flere svar på et multiple choice spørgsmål.
 • Udvalgte bug fixes og forbedringer:
  • Når du vil slette en måling, viser vi nu målingens status i listen
  • Nu vises invitations-preview i det rigtige sprog - og dermed ikke længere i et helt andet sprog, end det, du havde valgt

 

GAIS ver. 4.2  -  (04-03-2022)

 • SLET MÅLING: Det er nu muligt at slette en specifik måling inde i en serie af målinger.
 • IMPORTER UDSNIT: På en virksomhedsmåling kan man nu importere alle udsnit fra den forrige måling med et enkelt klik på en knap [For GAIS Premium-kunder].
 • DATAFIL FEJLMELDINGER: Ved upload af CSV/XLXS-filer checker vi nu for endnu flere fejlmuligheder, fx om filen er låst og krypteret, og giver endnu bedre fejlmeddelelser (som du forhåbentlig ikke ser, fordi der ikke er nogen fejl. Men nu er de der i hvert fald...).
 • Foruden en bund af småforbedringer over hele linjen...

 


GAIS ver. 4.1  -  (11-02-2022)

 • Endnu flere store forbedringer og opdateringer til det bagvedliggende. Det gør alting hurtigere, mere stabilt og lettere at udvikle nye GAIS-funktioner. Så nu er vi virkelig klar til fremtiden!

 


GAIS ver. 4.0  -  (31-01-2022)

 • En meget stor GAIS-release, men ikke så meget at se med det blotte øje. Vi har nemlig opdateret og videreudviklet  en masse af den bagvedliggende platformsstruktur og fremtidssikret GAIS rent teknisk.

 

GAIS ver. 3.13  -  (08-12-2021)

 • GAIS Premium:Særligt for virksomheder med GAIS Premium abonnement:
  • 20 EKSTRA SPØRGSMÅL: GAIS Premium virksomheder kan nu tilføje 10 ekstra egne spørgsmål + 10 ekstra egne spørgsmål.
 • TIDSUDVIKLING:På Udviklingssiderne i virksomhedsmålingen er kommet en række forbedringer, bl.a.:
  • På udviklingsgraferne vises puls-målinger nu som en stiplede linjer, og små ikoner viser, hvornår pulsmålingen er startet og stoppet.
  • På udviklingsgraferne kan du nu holde musen hen over faktoren, og så vises alle scorer direkte på grafen.
  • På udviklingsgraferne vises der nu en advarsel, hvis datakvaliteten er lav.
 • DEMOMÅLING: Demomålingen er nu gjort lettere at finde for brugere uden virksomhedsprofil.
 • INVITATIONER: Links i invitations-previewet vises nu som hyperlinks og virker som hyperlinks.

 

GAIS ver. 3.12  -  (16-11-2021)

 • MOBIL/TABLET-OPTIMERINGER: Vi har været over store dele af GAIS og optimeret til mobil, tablets samt mindre skærme, så du får en endnu bedre oplevelse på tværs af skærmstørrelser.
 • PÅMINDELSER: Når du har påmindet deltagere i en virksomhedsmåling vises datoen for påmindelsen nu under knappen.
 • Et godt drys af fejlrettelser og performance-optimeringer

 

GAIS ver. 3.11  -  (14-09-2021)

 • 61 forbedringer og bug fixes - hverken mere eller mindre! Men det er jo også noget.

 

GAIS ver. 3.10  -  (14-09-2021)

 • TID:I virksomhedsrapporten fortsætter vi med at folde tidsaspektet ud. I tidlinjen kan man nu vælge en periode, der strækker sig over alle de målinger, du ønsker. Det gælder på tværs af alle frekvenser og puls-målinger. Træk blot i pilene i hver sin ende af tidslinjen for at vælge den periode, du ønsker at se data for. Derudover er stort set alle undersider redesignet, så de viser data fra den valgte periode:
  • SPREDNING: Spredningssiden kan nu vise fordelingen af svar for en lang række målinger. Vi har flyttet scoren på y-aksen og tid på x-aksen, og se er det antal svar, der afgør boldenes størrelse. Dette design giver en tydelig visualisering af hvor tyngden af besvarelser ligger.
  • STYRKER OG SVAGHEDER: Den sidde er også ændret, for at kunne vise bevægelserne over tid. Nu ligger benchmark markeret vandret, og yderst til højre kan man skifte benchmarket. Faktorer og spørgsmål vil over tid bevæge sig over og under benchmarklinjen og er markeret hhv. grøn eller rød alt efter om de er over eller under.
  • EKSTRA SPØRGSMÅL: Alle ekstra spørgsmål kan nu afrapporteres over tid. eNPS vises som en graf over tid, hvor du kan klikke på den enkelt score for at se mere. Multiple choice spørgsmål vises som et heatmap over tid. Og skala-spørgsmål vises som en graf.
  • FOKUSKORT: På et fokuskort vil faktorerne have placering alt efter, hvad de har scoret og hvor vigtige de er scoret. Dette kan ændre sig over tid, og nu er det muligt at trække i tidslinjen og se udviklingen og faktorernes placering på fokuskortet. Prøv også “play”-knappen for at udvikling afspillet helt automatisk! Vi håber, du kan li’ det - for det kan vi (ret så meget)
  • KOMMENTARER: Kommentarsiden har fået en mindre designmæssig opstramning. Den valgte tidsperiode definerer nu, hvilke kommentarer, der ses
  • RESSOURCER: Dine anbefalinger og programmer har nu også fået en tidsdimension. Alt efter den valgte tidsperiode, viser vi, hvilke anbefalinger, du fik i den givne periode på baggrund af de givne resultater. Smart, ik’
 • INVITATIONER:
  • SPROG: Vælg hvilket sprog invitationerne skal udsendes på. Det gøres nederst på Detalje-siden
  • TITEL: Email-invitationerne indeholder nu titlen på den specifikke måling i emnefeltet
 • Og som altid, og ikke at forglemme, rigtig mange forbedringer, småjusteringer og fejlrettelser

 

GAIS ver. 3.9  -  (01-07-2021)

 • SPØRGERAMME 2021: Vi har opdateret spørgerammen i GAIS i henhold til de seneste forskningsresultater og analyser af arbejdslysten fra God Arbejdslyst Indeks. Det betyder, at nogle få spørgsmål udgår og nogle få kommer til. Alle nye målinger, både virksomheds- og personlige, vil derfor bygge på den nye spørgeramme.
 • UDVIKLING OVER TID: Vi introducerer en helt ny visualisering af udviklingen over tid. Gå fra faktorniveau til spørgsmålsniveau og kombiner med filtre. Alt sammen vist i kurver foldet ud på en tidslinje, så det er let få et overblik over, hvilke faktorer, spørgsmål eller filtreringer, der trender op og ned.
 • FILTERMENU: I filtreringen  på Udviklingssiden i virksomhedsrapporter kan man nu selv vælge hvilke filtre, der skal slåes til og fra, hvis der er mange svarmuligheder i spil, fx mange afdelinger. Samtidigt kan man nu vise de Top 5 højest scorende filtre og de Bund 5 lavest scorende automatisk,

 

GAIS ver. 3.8  -  (20-05-2021)

 • Forbedringer, fejlrettelser og flere forberedende funktionaliteter

 

GAIS ver. 3.7  -  (06-05-2021)

 • PAUSE PULS-MÅLING: Når en puls-måling kører, så kører den. Men der kan være omstændigheder, hvor virksomheden kan have brug for at sætte målingen på pause. Det er nu muligt at pause udsendelsen af invitationer, hvorefter målingen markeres tydeligt “På pause” - og så er det selvfølgelig altid muligt tænde igen.
 • ANBEFALINGER REDESIGN: Alle guides, artikler, værktøjer m.m. i din GAIS-rapport har nu fået et opdateret design - og kommer i øvrigt ind fra højre nu
 • FAKTORMÅLINGER: En faktormåling har nu fået en meget tydeligere farve-identitet, som følger faktorens farve. Vi starter med Mening, hvorfor det meste derfor er blevet gult.
 • PERSONLIG POWERPOINT/PDF: Langt om længe indeholder den personlige PowerPoint/PDF-rapport nu også scorerne på de fem arbejdslyst-spørgsmål. Endelig! Hvorfor de ikke har været med før, findes der ikke et godt svar på… Vi beklager!
 • Og dertil en snes forbedringer, fejlrettelser og optimeringer fra øverste hylde

 

GAIS ver. 3.6  -  (19-04-2021)

 • PULS-INVITATIONER: I puls-målinger er invitations-emails er nu forskellige fra første fulde måling og i de løbende hyppige invitationer. Den første mail indeholde en invitationstekst. De følgende hyppige mails er korte og overskuelige invitationer med:
  • SPØRGSMÅL I EMAIL: I invitationsmails til puls-målinger stilles første spørgsmål nu direkte i emailen. Besvares det direkte fra email så åbner GAIS-spørgeskemaet op i browseren og de følgende spørgsmål kan besvares her.
 • SEND SENERE: Det er nu endeligt muligt at udskyde til i morgen, hvad du ikke ønsker i dag. Med andre ord; nu kan du angive en fremtidig dato for igangsættelsen og udsendelse af en måling.
 • ALLE SPØRGSMÅL I PPTX: Alle spørgsmål på tværs af faktorer vises på ét samlet slide - sorteret fra højest til lavest på tværs af faktorerne

 

GAIS ver. 3.5  -  (24-03-2021)

 • FAKTORMÅLING MENING:Vi introducerer nu en helt ny type måling, nemlig faktormålingerne. Hvor GAIS-målingen kortlægger arbejdslysten på syv faktorer, så måler en faktormåling en faktor i dybden og undersøger de dimensioner, som faktoren består af. Vi lægger ud nu med faktoren Mening, som indeholder 16 spørgsmål fordelt på 4 dimensioner. Lidt om faktormålingerne:
  • Virksomheder: Faktormålingen kan sættes op som en helt almindelig GAIS-måling, hvilket bl.a. betyder at I selv vælger om målingen skal gentages i en fast frekvens eller om der skal tilføjes ekstra spørgsmål.
  • Personlig: Faktormålingen kan også tages som enkeltperson på samme måde, som man tager en almindelig GAIS-måling.
  • Anbefalinger: Til faktormålingen Mening for både virksomhed og individ, er der udviklet en lang række anbefalinger i form af guides, artikler og værktøjer, som bliver vist baseret på en målings konkrete og individuelle resultater.
 • PERSONLIGT FOKUSKORT: Fokuskortet giver et rigtigt godt overblik over arbejdslysten. Men med tiden var fokuskortet blevet gemt lidt langt væk i den personlige rapport. Det var ærgerligt - så nu har vi flyttet det ud på forsiden af rapporten.

 

GAIS ver. 3.4  -  (26-02-2021)

 • PERSONLIG TIDSUDVIKLING: Den personlige rapport viser nu tidsudvikling for alle typer af målinger. Har du besvaret flere målinger i samme serie af en virksomhedsmåling, vises de i sammenhæng. Det samme gælder for uafhængige personlige målinger og for pulsmålinger.
 • UDSNITSFILTRERING: Når en virksomhedsadministrator deler udsnitsrapporter med fx en afdelingsleder, er det nu muligt for administratoren at indstille, om det skal være muligt for modtageren at filtrere på det udsnit. Dette kan indstilles per udsnit per person.
 • EKSTRA SPØRGSMÅL I PULS: Nogle spørgsmål egner sig ikke til at blive stillet hele tiden og så igen. Har du tilføjet ekstra spørgsmål til en pulsmåling, kan der være stor forskel om de ekstra spørgsmål skal stilles hyppigt (hver eneste gang deltagerne modtager invitationer) eller sjældnere (én gang per 12 ugers cylus). Så det har vi gjort til en nem lille indstilling for hvert ekstra spørgsmål.
 • OPDATERING AF PULS-MÅLING: For en igangværende puls-måling er det nu muligt at opdatere deltagerne via datafil. Du kan nu uploade en ny og opdateret datafil, mens puls-målingen kører, og derved kommer bliver deltagerne og filtrene øjeblikkeligt automatisk opdateret.
 • UDSNITSVÆLGER: I virksomhedsmålingen har vi redesignet udsnitsvælgeren i top-menuen. Den er blevet enklere, strammere og mere overskuelig… ja, bare bedre!

 

GAIS ver. 3.3  -  (28-01-2021)

 • GAIS OPENSCORE: En virksomhed kan fremvise sin GAIS-scorer på sin hjemmeside med GAIS OpenScore. Nu kan man - foruden OpenScore-banneret med alle faktorerne - også vise sin GAIS-score i et mini badge, der er mindre og passer godt til forsider eller i bunden af en side. Vælg mellem forskellige farver og størrelser og indsæt banner og badge på web eller intranet med et lille script.
 • E-MAILS:Alle e-mails har fået et facelift med nyt og forbedret design, så det er tydeligere at afkode, hvad mailen handler om.
  • Premium-abonnenter: Virksomhedslogo er nu i e-mails for GAIS Premium-virksomheder, så medarbejdere tydeligt kan se, hvem invitationen er udsendt af.
 • NOTIFIKATIONER: Der er nu muligt at slette alle sine notifikationer.
 • Og så alt det, man ikke lige fanger med det blotte øje, men som gør hele forskellen!

 

GAIS ver. 3.2  -  (15-01-2021)

 • TILFØJELSE AF EKSTRA DELTAGERE: Nogle gange er trivselsmålingen skudt i gang og så finder man ud af, at der mangler en deltager eller to. Nu er det muligt efter igangsættelse af måling at tilføje alle relevante filtre på de deltagere, der bliver tilføjet manuelt senere i processen.
 • GAIS-SPØRGSMÅL: Hvilke spørgsmål indgår egentlig i GAIS-spørgerammen? Nu kan du se hele spørgerammen direkte i selve oprettelsen af en virksomhedsmåling. Du finder oversigten under Ekstra spørgsmål i selve redigeringen.
 • EKSTRA SPØRGSMÅL: Med puls-målinger er kan der være flere forskellige behov for at tænde og slukke for ekstra spørgsmål i perioder. Derfor kan Egne spørgsmål og GAIS Katalogspørgsmål nu pauses og tændes igen løbende.
 • RAPPORTOVERSIGT: Virksomhedsmålingens overbliksside viser nu svarene fra pulsmålinger opbrudt i måneder i tidslinjen øverst.
 • RAPPORTVÆLGER: Når der skal vælges rapporter til enten sammenligning med anden rapport eller til tidsudvikling skal det gerne være overskueligt og tydeligt, hvilke målinger, der er tilgængelige. Derfor har vi givet denne boks et helt opdateret design, der både grupperer sammenhængende målinger og de udsnit, der måtte være.
 • PPTX/PDF:Og et par små updates for de downloadede rapporter:
  • Rapport-forsiden opdateret og redesignet, så tingene står pænt og overskueligt, og så man derudover nu også kan se hvilket udsnit, der er valgt.
  • Virksomhedsrapporten viser nu virksomhedens navn og ikke administratorens
 • Og derudover en masse vigtige funktioner dybt nede i motoren af GAIS, som jo også er fedt - på sin egen måde.

 

GAIS ver. 3.1  -  (09-12-2020)

 • STABILISERING: Siden version 3.0 har vi lavet mange, mange justeringer,  fejlrettelser og stabiliseringer i kølvandet på alle de mange nye 3.0-funktioner. Tak for feedback!
 • PULS-MÅLING: Udviklingen over tid i pulsmålinger er nu vist under Tidsudvikling, hvor besvarelserne opdeles på månedsbasis.
 • EKSTRA SPØRGSMÅL: For både GAIS Katalogspørgsmål og egne spørgsmål kan du nu gøre besvarelsen påkrævet per spørgsmål og ikke kun på hele gruppen, som tidligere.
 • POWERPOINT/PDF: En række nye tiltag har også ramt de downloadede rapporter:
  • EGNE KOMMENTARER: Den personlige rapport indeholder nu i PowerPoint/PDF-udgaven også egne kommentarer, der er afgivet ved besvarelsen af en måling.
  • TIDSUDVIKLING: Den personlige rapport viser nu også udviklingen over tid i en tidslinje, såfremt der er flere målinger.
  • For udsnitsrapporter viser vi nu størrelsen af udsnittet  på forsiden af PowerPoint/PDF rapporten.
 • MÅLINGS-OVERSIGT: Listevisning af målinger har fået en visuel opdatering, så det er mere overskueligt at finde rundt, hvis man har flere/mange/nogle eller bare en hel del målinger.
 • OG DIVERSE:
  • Det er nu muligt for en virksomhedsadministrator at fjerne sig selv fra virksomheden - med undtagelsen af, hvis man er sidste mand m/k tilbage. Der er nødt til at være én, mindst.
  • Forbedringer af datafil-import: Vi har optimeret importen af CSV/Excel-filer endnu mere, fx fjerner vi nu automatisk eventuelle “usynlige” mellemrum, der kunne ligge i slutningen af et felt, og som kunne give fejl - og hovedpine, når man skulle finde den fejl.
  • Nulstilling af udsnit i virksomhedsrapporten, nulstiller nu også, hvis du har valgt et gemt udsnit.

 

GAIS ver. 3.0  -  (05-11-2020)

Virksomheder er forskellige og har forskellige behov på forskellige tidspunkter. Det har været et af omdrejningspunkterne for udviklingen af GAIS 3.0. Vi har ønsket at skabe en høj fleksibilitet i arbejdet med at udvikle arbejdslyst, så GAIS passer til jeres behov. Læs mere om det - og alle de andre nye funktioner her:

 • NYE FREKVENSER:Med denne version skaber GAIS nu en høj grad af fleksibilitet, når det kommer til frekvenser og udsendelse af virksomhedsmålinger. Og det er let og ukompliceret løbende at skifte mellem de forskellige muligheder.
  • PULS-MÅLINGER: Med den nye frekvens-vælger, kan du ubesværet vælge, hvilken fast frekvens en måling skal udsendes i. Ved en høj frekvens, altså en puls-måling, bliver hele spørgerammen splittet op i mindre bidder alt efter om frekvensen er ugentlig, hver anden uge eller månedlig. På den måde balanceres hyppigheden af udsendelser med antallet af spørgsmål, der stilles per gang.
  • LAV-FREKVENTE MÅLINGER: Er en puls-frekvens for høj, kan målingen indstilles til at køre årligt, halvårligt eller kvartalsvis med den fulde spørgeramme. Og endeligt er det stadig muligt at udsende en enkeltstående måling, der ikke kører kontinuerligt.
 • QUICK-MÅLINGER: Den fulde GAIS-spørgeramme med sine 40 spørgsmål giver et detaljeret og nuanceret indblik i arbejdslysten. Er de 40 spørgsmål for overvældende, kan man nu vælge en GAIS Quick-måling for både virksomheder og individer. Den korte og hurtige Quick-måling har ét overordnet spørgsmål til hver af de syv faktorer samt ét overordnet spørgsmål til arbejdslysten. Fordelen ved en Quick-måling er, at den kun tager få minutter at besvare og giver en indikation af trivslen. Til gengæld får man ikke samme viden og nuancer om trivslen, da der kun stilles få og overordnede spørgsmål.
 • PERSONLIG RAPPORT: Den personlige rapport har undergået et fuldstændigt redesign. Rapporten er designet så den opleves optimalt på både mobil og stor skærm. En personlig rapport består nu af to dele: Indsigter og Overblik.
  • INDSIGTER: Første side i en personlig rapport er indsigtssiden. Her har GAIS analyseret individets besvarelser og uddraget nogle interessante indsigter, som fx størst potentiale eller største udvikling. Alle indsigter ledsages af en visuel figur og en konkret anbefaling, der er udvalgt præcis til den indsigt. Vi har derfor udviklet en stor pulje målrettede anbefalinger i form af både videoer, værktøjer, refleksionsøvelser, guides m.m. og en algoritme, der matcher indsigten med den bedste anbefaling.
  • OVERBLIK: De helt konkrete besvarelser af GAIS-spørgsmålene, rangeringen af faktorerne, fokuskortet og kommentarer er samlet på Overbliks-siden. Her er det let at få et tydeligt overblik over, hvad du præcist har svaret i målingen.
  • TIDSUDVIKLING: Med denne version er det nu også muligt at se udviklingen af de syv faktorer over tid, hvis du har gennemført mere end én måling. Dette fungerer både, hvis din besvarelse er en del af en virksomhedsmåling eller hvis du selv personligt har taget mere end en GAIS-måling.
  • KOMMENTARER I PERSONLIG MÅLING: Det er nu også muligt at give kommentarer til en personlig måling, der ikke er en del af en større virksomhedsmåling. Således kan du lave egne kommentarer eller noter til dig selv i takt med du udfylder målingen.
  • ONBOARDING: Og så har vi redesignet og forkortet antallet af sider, du skal igennem fra du klikker på en invitation i en mail til, du går i gang med besvarelsen af spørgsmålene - så du kommer hurtigere frem til det, det handler om.
  • RANGERING: Når man besvarer en GAIS-måling skal faktorerne til sidst rangeres efter vigtighed - ved at sortere faktorerne fra venstre til højre kolonne. Det har ikke været tydeligt nok, hvad det gik ud på - og nogle har endda givet helt op. Så det har vi kastet os over og lavet en stribe forbedringer, så det forhåbentligt er mere forståeligt, hvad det hele går ud på.
 • MitGAIS: MitGAIS, som også er den første side, du møder, når du logger ind i GAIS, har også fået en komplet make-over. Målet er at give et hurtigt, overskueligt overblik over din GAIS-aktivitet. Er der kommet ny dialog eller nye invitationer, viser vi dem nu i små kort på forsiden, sammen med fx dine igangværende programmer eller din seneste virksomhedsmåling.
 • DIALOGCENTER: Vi har samlet al din personlige dialog på tværs af dine personlige målinger i et helt nyt Dialogcenter. Læs og svar på dialogen ét sted uanset, hvilken måling, dialogen stammer fra, eller hvilken faktor, den er udsprunget af.
 • NAVIGATION : Som led i alle forbedringer og ny funktionalitet, er navigationen flere steder ændret. I oversigten over målinger er “Målinger, delt med mig” nu flyttet ind som underside under virksomhed. Gamle team-målinger er tilsvarende flyttet i bunden af virksomhedsmålinger. Også menuen er der flere steder flyttet rundt på punkterne, særligt på mobil.
 • Og hvis det ikke var nok, så har vi hældt et par hundrede smårettelser, justeringer, optimeringer og forbedringer i gryden derudover… Velbekomme og god arbejdslyst

 

GAIS ver. 2.16  -  (10-06-2020)

 • SPØRGESKEMA: Vi har bygget en helt ny spørgeskema-motor fra bunden og redesignet hele oplevelsen. Spørgsmålene er de samme, men det er bare meget pænere - og det bedste af det hele: Der er ikke længere ventetid på rapporten efter, at man har besvaret spørgsmålene!
 • VIRKSOMHEDSRAPPORT: Vi har redesignet navigationen i toppen af virksomhedsrapporten, så det er mere balanceret og lettere at finde rundt og skifte målinger, udsnit og sammenligning.
 • UDVIKLING OVER TID: I virksomhedsrapporten bliver udviklingen over tid vist i et nyt design øverst på overblikssiden, såfremt der er mere end én måling i serien.
 • OVERSIGT OVER MÅLINGER: Mange har efterspurgt mere viden om en måling, når man kigger på sin liste af målinger. Derfor har vi lavet et helt nyt superkort, der viser mere info om den enkelte måling, samt udvikling siden sidst, hvis der er flere målinger i serien. Du kan stadig skifte mellem den nye visning, den tidligere visning med mindre kort og så listevisning.
 • KOMMENTARER: Vi har redesignet kommentarvisningen i  de personlige rapporter, så det er endnu lettere at holde overblik, hvis du har mange kommentarer.
 • DEMOMÅLING: Vi har opdateret demo-målingen, så den nu demonstrerer endnu flere funktionaliteter i GAIS. Prøv den og lær GAIS at kende! ;)

 

GAIS ver. 2.15  -  (19-05-2020)

 • SPØRGSMÅLSKATALOG: Det er nu muligt for virksomheds-administratoren at vælge, om spørgsmålene fra spørgsmålskataloget skal være valgfrie at besvare eller påkrævede.
 • DELING: Knappen for deling af en virksomhedsrapport er nu flyttet op i tandhjulsmenuen, når man redigerer en virksomhedsmåling. Det er for at tydeliggøre, at deling af en måling, deler hele serien af målinger.
 • SLETNING AF DELTAGER: Virksomhedsadministratoren kan nu slette en deltager fra en måling også, hvis der allerede er afgivet en besvarelse. Ved at fjerne deltageren fra målingen fjernes også deltagerens besvarelse, hvilket kan påvirke scorerne.
 • SLETNING AF MÅLING: Vi har gjort det endnu tydeligere, hvis man har flere målinger i en serie, at sletning af en måling, sletter hele serien af målinger og ikke kun den pågældende måling.
 • GAIS Premium-virksomheder har fået følgende muligheder:
  • En Premium-virksomhed kan nu låse emailadresserne, som virksomhedens medarbejdere er inviteret på, så medarbejderne ikke kan ændre deres invitations-email.
  • Hvis virksomheden har slået denne funktion til, betyder det også, at nye brugere, der vil oprette sig på GAIS med deres arbejds-email bliver orienteret om, at virksomheden bruger GAIS (selvfølgelig kun, hvis det er tilfældet)

 

GAIS ver. 2.14  -  (31-03-2020)

 • Forbedringer og fejlrettelser en masse på Arbejdslyst Hjemmefra... Lad os bare sige, der var nogle stykker

  

GAIS ver. 2.13  -  (26-03-2020)

 • ARBEJDSLYST HJEMMEFRA: Arbejdslyst Hjemmefra er en helt ny type måling fra GAIS, der måler hjemmearbejdslysten.
  Grundet corona-krisen har tusindevis med ét skullet arbejde hjemmefra - og på afstand af hinanden er fokus trivslen vigtigere end nogensinde. Derfor har vi på halvanden uge lynudviklet Arbejdslyst Hjemmefra-målingen, som er en variant af GAIS-platformen. Hjemmearbejdslysten måler vi på 6 helt nye faktorer med helt nye spørgsmål. Derudover har vi lavet en lang række anbefalinger, som bliver præsenteret for brugeren på baggrund af deres besvarelser.
  Den ny måling findes frit tilgængeligt for alle på 
  www.arbejdslysthjemmefra.dk

 

GAIS ver. 2.12  -  (26-03-2020)

 • eNPS: Employee Net Promoter Score er en udbredt metode til at måle medarbejderes tilfredshed. Vi har nu tilføjet eNPS som kategori under Ekstra spørgsmål, så du kan tilføje det til virksomhedsmålingen.
 • OPENSCORE: Vi viser nu en liste over, hvor din OpenScore optræder, så du har et samlet overblik over  de websider, hvor scriptet er aktivt.
 • OPRETTELSE AF MÅLING: Hvordan ser invitationen egentlig ud for modtagerne? Du kan nu sende et preview af invitationen til email.
 • SPROG: Vi har tilføjet mulighed for at skifte sprog til bunden af alle sider, så man slipper for at skulle ind i personlige indstillinger for at skifte.
 • NOTIFIKATIONER: Programmer, der er anbefalet til dig fra personlige målinger giver nu også en notifikation. Tryk på klokken i toppen for at se notifikationerne.
 • TIDSUDVIKLING: Hvis du har flere målinger i samme serie, henter vi nu alle målinger og viser dem i tidsudvikling.
 • DELTAGERE: Nogle gange sniger der sig en tastefejl ind, når man taster deltagernes emailadresser ind. Vi checker nu emailadresser, der indtastes og gør opmærksom på, hvis de adresser afviger markant.
 • FORBEDRINGER: Vi har forfinet og forbedret en god portion detaljer, så oplevelsen er endnu bedre for både mobilbrugere og brugere af Internet Explorer.

 

GAIS ver. 2.11  -  (04-03-2020)

 • NOTIFIKATIONER: Måske har du flere målinger kørende samtidigt, som du holder øje med, eller er inviteret til at besvare en måling? Eller måske er der nye programmer, som er anbefalet til dig eller svar på en dialog, der er mellem medarbejder og leder? Hjælpen er på vej! Med notifikationer i GAIS, kan du nu samlet få overblik over, hvad der er sket af stort og småt, der har relevans for netop dig. Notifikationerne findes øverst til højre ved siden af dit navn og kommer frem, når du trykker på klokke-ikonet.
 • POWERPOINT/PDF-RAPPORT UPDATES:
  • Spredningen på Arbejdslyst er nu tilføjet til sprednings-slidet i PowerPoint/PDF-rapporter
  • Ekstra spørgsmål og besvarelserne af disse vises nu i personlige rapporter
  • Gennemsnitsscoren vises nu direkte i sammenligningsbaren
 • EGNE SPØRGSMÅL: Det er nu muligt at tilføje en uddybende beskrivelse eller supplerende information til et eget spørgsmål. Det kan være, at spørgsmålet ikke i sig selv kan indeholde den beskrivelse eller kontekst, der skal til, for at kunne besvare spørgsmålet - men det kan nu tilføjes.
 • TIDSUDVIKLING: Tidslinjen tilpasser sig nu de viste scorer ved, at der zoomes ind, så det bliver tydeligere, hvordan udviklingen har været.
 • FOR GAIS-Premium ABONNENTER:
  • DOWNLOAD KOMMENTARER: Alle kommentarer kan nu downloades til en CSV-fil. Selvfølgelig helt anonymiseret!
  • SAML MÅLINGER I TIDSLINJE: Det er nu muligt at få kombineret to eller flere målinger, som er oprettet uafhængigt af hinanden, til at optræde i samme tidslinje. Fordelen ved at lægge dem i samme serie er, at det er lettere at se udviklingen over tid. Skriv til os, hvis du ønsker, at få samlet målinger.

 

GAIS ver. 2.10  -  (06-02-2020)

 • SPØRGSMÅLSKATALOG: Mange virksomheder ønsker at stille nogle få ekstra spørgsmål til medarbejderne i forbindelse med en GAIS-måling. Derfor har vi nu udviklet et spørgsmålskatalog med foruddefinerede spørgsmål i forskellige kategorier, som du kan plukke af. De første kategorier er Trivselsfokus og -udvikling, som fokuserer på, hvordan trivselsarbejdet lever i organisationen og kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Det er muligt at tilføje fem ekstra spørgsmål fra kataloget foruden fem egne spørgsmål.
 • PERMISSIONS: Vi har simplificeret den permission (tilladelse), som brugere skal afgive, når de opretter en profil på GAIS. Alle brugere skal fortsat godkende den nu enklere permission, når de opretter sig, og opretter man sig via en GAIS-partner, er der nu en særskilt permission, man kan vælge at acceptere.
 • EKSTRA SPØRGSMÅL I RAPPORT: Hvis du har svaret på ekstra spørgsmål i en virksomhedsmåling, kan du nu rent faktisk se dine egne svar i din personlige rapport. Det er jo dine svar, så selvfølgelig må du se dem.
 • AKTIVITETSOVERSIGT: Vi har redesignet aktivitetssiden med dine favoritter og programmer, så det nu er muligt at finde alle anbefalede programmer ét sted - og i øvrigt lidt lettere at overskue, hvis der både præsenteres programmer fra GAIS og virksomhedens egne programmer.
 • UDSNIT: På oversigten over udsnit, viser vi nu svarprocenten per udsnit - så kan man (løbende)  følge med i, hvor mange besvarelser, der er kommet ind for hvert udsnit. Før skulle du have kuglerammen frem og rode med procentregning krydret med gætværk - men det klarer vi nu… det manglede bare.
 • GAIS Premium: DELTAGERE UDEN EMAILADRESSE: Deltagere uden en emailadresse, kan vælge at indtaste deres email efter målingen - og få tilsendt rapporten.
 • Og så alle diverse diverse:
  • Potentiale-baren på virksomhedsmålingens overbliksside er nu langt mere fintmasket og viser mere præcist, hvor potentialerne er.
  • Oversigten over personlige målinger viser nu kun én dato, nemlig hvornår målingen er gennemført. Før viste vi både start og slutdato, hvilket jo altid er den samme - med mindre man brugte et par dage på at svare på sin GAIS-måling.
  • Diverse særlige tilpasninger til jer, der stadig måtte bruge Internet Explorer.
  • Og som altid: Bugs er fundet, og bugs er bragt til ophør

 

GAIS ver. 2.9  -  (17-12-2019)

 • SAMMENLIGN MED VIRKSOMHED: Udsnit er en del af en hovedrapport og kan fx dække en afdeling. Hidtil har det ikke været muligt at sammenligne udsnitsrapporten med virksomhedens overordnede scores - men det er det nu. Hvis virksomheds-administratoren slår dette til, vil alle udsnit, der er delt fra hovedrapporten kunne vælge denne type som benchmark.
 • Premium-ABONNENTER: For GAIS Premium-abonnementsvirksomheder har vi tilføjet:
  • DELTAGERE UDEN EMAILADRESSE: I mange virksomheder er det ikke alle medarbejdere, der har en arbejds-emailadresse. Disse medarbejdere har indtil nu haft svært ved at deltage i en måling, da de ikke kan modtage en invitation. Derfor har vi nu udviklet muligheden for at virksomheden kan opstille computer eller tablet fysisk med et særligt link, der giver medarbejdere muligheden for en af gangen at besvare målingen.
 • KOMMENTARER: Rækkefølgen på kommentarer i en virksomhedsmåling er nu randomiserede, hvilket vil sige, at vi ikke lister dem i en bestemt rækkefølge eller den rækkefølge, de er kommet ind. Det gør vi for at styrke anonymiteten.
 • DELING MED PARTNER: Vil du dele en team- eller virksomhedsrapport med en GAIS-partner? Det kan du stadig, men vi har ryddet op på siderne og flyttet dem til et mere logisk sted. Fremover findes deling under henholdsvis virksomhedsprofilsiden og under din personlige profilside.
 • NY BRANCHE: På efterspørgsel har vi nu tilføjet endnu branche, nemlig “NGO/forening”. Da denne branche er helt ny, er der pt. ikke noget benchmark, når man vælger sammenligning… men det kommer.
 • Og dertil en god portion bugfixes og forbedringer...

 

GAIS ver. 2.8  -  (21-11-2019)

 • GAIS OpenScore: Nu har I muligheden for at vise medarbejdere og omverdenen virksomhedens overordnede GAIS scorer på fx eget website eller intranet. Virksomheder, der arbejder målrettet og transparent med at forbedre trivslen på arbejdspladsen, kan helt enkelt nu fremvise, hvordan det står til med trivslen - baseret på en GAIS-måling. Vælg hvilken måling, I ønsker at vise, kopier det lille stykke kode og indsæt det i HTML-koden på de sider, I ønsker. Helt enkelt, brugervenligt og virkningsfuldt!
 • ORGANISATION: Det er nu muligt at oprette en fast organisering for din virksomhed. Frem for at skulle hente deltagere til hver enkelt måling, kan målinger hente deltagerne direkte fra profilens organisation. Organiseringen oprettes under virksomhedsprofilen ved at indlæse en datafil med deltagere og de relevante filtre.
 • DIALOG: Nu kan dialog slås til efter en måling er afsluttet. I kan med andre ord altid åbne op for dialogen på et senere tidspunkt.
 • GAIS Premium:For virksomheder, der er GAIS Premium-abonnenter er der også spændende nyheder:
  • VIRKSOMHEDENS EGNE PROGRAMMER: Programmer er små læringsforløb i bedste e-learningstil med video, artikler, guides og værktøjer. GAIS Premium-virksomheder kan nu lave deres egne programmer med eget indhold, som de ønsker at deltagerne skal gennemgå. Programmerne kan målrettes medarbejdere og ledere fx på baggrund af faktor-score, specifikke segmenter i målingen eller besvarelser af egne spørgsmål.
  • VIRKSOMHEDSLOGO: En GAIS-rapport bliver bare lidt mere personlig, når virksomheden eget logo toner frem. Det tilføjede logo til virksomhedsprofilen vises både i platformens rapporter og i PowerPoint og PDF-rapporterne.
 • I småtings- og forbedringsafdelingen kan blandt andet nævnes:
  • Det er nu endeligt muligt at lave linjeskift i invitationsteksten… ja, linjeskift - og endda alle dem, du har lyst til
  • I virksomhedsrapporter udfylder tidsudviklingssiden nu selv de rapporter, der måtte være i en serie af målinger - selvfølgelig sorteret efter dato
  • Og så har vi optimeret oplevelsen for alle mobilbrugere af GAIS, for dem har vi mange af!
  • Og så alt det, der er for småt til at blive nævnt, men for stort til at blive glemt...

 

GAIS ver. 2.7  -  (25-10-2019)

 • DIALOG-NOTIFIKATION: Når en medarbejder modtager svar i en GAIS-dialog, der udspringer af kommentarerne i målingen, sender vi nu en notifikation på email. Og tilsvarende, når en administrator eller nærmeste leder modtager et svar fra medarbejderen, sender vi selvfølgelig også en mail. Således behøver man ikke sidde inde i GAIS og vente på et eventuelt svar - vi skal nok sige til. Det hele er selvfølgelig stadigt helt anonymt - vi siger ikke hvem, der skriver, men blot at, der er nyt i tråden.
 • KOMMENTARER I POWERPOINT/PDF-RAPPORTER: Vi har udvidet PowerPoint- og PDF-udgaven af virksomhedsrapporten, så de nu også indeholder kommentarer fra målingen - hvis der altså er kommentarer.
 • Bug fix: Når en virksomhedsmåling har slået automatisk gentagelse til var det ikke muligt at tilføje flere deltagere efter udsendelse - det er det nu.

 

GAIS ver. 2.6  -  (08-10-2019)

 • GENTAGELSE / TIDSLINJE:Automatisk gentagelse af en måling har fået et kæmpe løft. Er gentagelse af virksomhedsmåling slået til (hvilket vi kun kan anbefale!), så vises tidligere, nuværende og kommende målinger i en overskuelig tidslinje. Frem for at oprette nye isolerede målinger over tid, kan fremtidige målinger nu samles i en tidslinje.
  • Målingen kan sættes til at gentage i et fast interval, fx hver 3. eller 6. måned
  • Du kan overskueligt se, om en måling er afsluttet eller i gang og du kan altid se kladden for den kommende måling, hvor du fx kan redigere deltagere, filtre og egne spørgsmål for den kommende måling.
  • Tidslinjen kan ses tre steder:
   • På selve oversigten over dine virksomhedsmålinger, hvor tidslinjen ligger øverst på målingskortet - hvis du har slået gentagelse til… hvilket vi synes, du skulle prøve
   • Når du opretter en ny eller redigere en måling, kommer tidslinjen frem, så snart du aktiverer gentagelse
   • I selve virksomhedsrapporten kan du vælge mellem gennemførte målinger ved at trykke på datoen under titlen i øverste venstre hjørne
  • I oversigten over målinger er der nu flere oplysninger på hver måling, fx startdato
 • DATAFIL: I importeringen af en CSV- eller Excel-fil tjekker vi nu filen for endnu flere fejlkilder fx hvis der mangler et navn eller et .dk i en email-adresse (hvilket faktisk sker ret hyppigt). Opdager GAIS en fejl, fortæller vi det med det samme. Derudover har vi forbedret datafil-skabelonen, så du trygt kan tage udgangspunkt i den.
 • ALT DET ANDET:Og så er der mere end 50 fejlrettelser og forbedringer, fx:
  • En fejl, der gav alle egne spørgsmål samme ordlyd
  • En fejl, der ikke altid viste demomålingen korrekt
  • En fejl, der ikke altid huskede virksomheders branche og størrelse
  • Forbedring, der hjælper brugere med at kunne oprette en virksomhed, hvis de ikke havde en
  • Forbedring, der giver brugeren mulighed for at vælge sprog, når de klikker sig ind på deres første rapport
  • Fejl, der ikke tillod at filtrere kommentarer på udsnit
  • Og mere fra samme skuffe...

 

GAIS ver. 2.5  -  (13-08-2019)

 • PROGRAMMER: Det vigtigt at skabe handling efter en måling. Derfor har vi skabt Programmer, som er små indholdsforløb, hvor både ledere og medarbejdere kan få inspiration, værktøjer og perspektiver til at udvikle deres arbejdslyst. Programmer indeholder både video, artikler, værktøjer og guides, og kan gennemføres over tid med de principper man kender fra e-learning. Læs mere om programmer her: https://gais.dk/gais-programmer-online-udviklingsforloeb/
 • Forbedringer og fejlrettelser i bunkevis og en masse halvkedelig (men vigtig!) oprydning og klargøring i maskinrummet

 

GAIS ver. 2.4  -  (10-07-2019)

 • ANALYSE AF KOMMENTARER: Har du fået hundredvis af kommentarer i din virksomhedsmåling, er det vigtigt at kunne skabe et overblik. Derfor lancerer vi nu et AI- og machine learning-drevet værktøj, der analyserer og sorterer kommentarer ud fra om indholdet af kommentaren er positivt eller negativt. Derudover kan du også filtrere kommentarerne ud fra, om respondenterne scorede højt, middel eller lavt.
 • Diverse fejlrettelser og forbedringer

 

GAIS ver. 2.3  -  (03-07-2019)

 • DIALOG: Afgørende for at forbedre arbejdslyst er dialog - og det vil vi gerne understøtte! Det er nu muligt at gå i dialog på baggrund af kommentarerne, der er givet i GAIS-målingen. Lederen eller administratoren kan nu anerkende kommentarer eller skrive sin egen kommentarer til medarbejderen. Selvfølgelig er medarbejderen 100% anonym og selvfølgelig er det helt valgfrit, om nogle af parterne ønsker at går ind i dialogen. Men nu er det muligt for ledere at spørge ind og muligt for medarbejdere at give input - helt anonymt. Dialogfunktionen kan slås til/fra på den enkelte måling.
 • EGNE SPØRGSMÅL: Vi har fået dette spørgsmål mange gange: Kan man tilføje egne spørgsmål til GAIS? Og nu er svaret endelig JA! Du kan nu tilføje op til fem ekstra spørgsmål til en GAIS-måling og vælge mellem typerne multiple choice, fritekst eller skala-spørgsmål. Ekstra spørgsmål bliver ikke blandet sammen med GAIS-spørgsmål, men kan ses på sin egen side i den endelige virksomhedsrapport.
 • OPRETTELSE AF VIRKSOMHEDSMÅLINGER: Hele oprettelsen af virksomhedsmålinger har fået et kæmpe ansigtsløft. Og så guider vi nu skridt for skridt igennem importering af datafil, så du kan være sikker at få mest muligt ud af din datafil.
 • ORGANISERING: Som noget helt nyt kan man nu definere nærmeste leder ved oprettelse af en virksomhedsmåling. Under Organisering kan man angive, hvor i datafilen nærmeste leder skal hentes fra. Når nærmeste leder er defineret bliver dialogfunktionen en mulighed, da GAIS så ved, hvem der må se og besvare hvilke kommentarer.
 • AUTOMATISK GENTAGELSE: Når en virksomhedsmåling har automatisk gentagelse, bliver der hurtigt flere målinger over tid. Tidligere kunne du kun redigere den aktuelle måling - men nu kan du redigere den næste måling. Så snart en måling er sendt ud, bliver næste måling automatisk oprettet som kladde, så du har god tid til at redigere den inden den skal sendes.
 • UDSNIT AF KOMMENTARER: Nu viser vi kun de kommentarer, der er i det udsnit, du har valgt - og ikke bare alle.
 • Og så har vi fixet et hav af bugs!

 

GAIS ver. 2.2  -  (22-05-2019)

 • NORSK: Vi byder nu velkommen til vores venner i Norge, som nu kan opleve GAIS på deres modersmål. GAIS findes nu på fire sprog: dansk, engelsk, norsk og svensk!
 • Klargøring til en masse spændende funktioner, der er lige om hjørnet.
 • Og dertil en masse kærlighed til diverse/de værste fejl og mangler

 

GAIS ver. 2.1  -  (24-04-2019)

 • DEMOMÅLING: For at få en fornemmelse af, hvad GAIS egentlig byder på, og hvor meget du kan, så har du hidtil skullet lave en virksomhedsmåling og vente på at svarene tikkede ind. Med andre ord, var det godt gemt væk. Det kan vi gøre lidt bedre. Så nu kan du åbne en (fiktiv, men reel) demomåling, hvor du kan gå på opdagelse i hele GAIS. Så slå dig endelig løs!
 • GENTAGELSE AF MÅLING: Når du har slået gentagelse af en måling til,  sender GAIS dig nu en mail med påmindelse både 3 uger før og 3 dage før, at målingen skal køre.
 • KOMMENTARER: Deltagere i en måling kan nu i deres egen personlige rapport se, hvilke kommentarer, de gav, da de besvarede målingen. Kommentarerne findes på faktorsiden i den personlige rapport.
 • FOKUSKORT: På fokuskortet er det nu endnu tydeligere, hvilke faktorer, du skal prioritere. Vi har tilføjet tallene 1-4 på kortet, så det er svært at overse.
 • UDSNIT: På virksomhedsmålingens Overbliksside skriver vi nu i toppen, hvis målingen er et udsnit af en større rapport.
 • PARTNER-FORBINDELSE: Hvis du allerede er forbundet til en GAIS-partner og logger ind på GAIS via en anden GAIS-partner, har du nu mulighed for at vælge, hvem, der skal være din primære partner.
 • MINIMER MENU: På en virksomhedsrapport kan du nu minimere den blå menu i venstre side ved at klikke på det lille ikon i bunden af menuen.
 • FEJLRETTELSER OG FORBEDRINGER: I kølvandet på den store version 2.0 har vi fikset hundredvis af småfejl og smårettelser! Pyhh!

 

GAIS ver. 2.0  -  (28-03-2019)

 • MIT GAIS: Hjem, kære hjem. Vi introducerer nu Mit GAIS, som den hovedside eller første side, du altid kan vende hjem til. Her kan du se din seneste aktivitet og få inspiration for nu. Mit GAIS vil fremadrettet udvikle sig med flere muligheder, overblik og hjælp. Men et skridt ad gangen.
 • ONBOARDING AF NYE BRUGERE: Nye brugere bliver introduceret til GAIS på en velkomstside, hvor de også har mulighed for at se en video om GAIS. På Mit GAIS kan man i øvrigt få hjælp og inspiration til at bruge GAIS.
 • OVERSIGT OVER MÅLINGER: Listen af dine målinger er forbedret. Nu kan du se alle målinger, både virksomheds-, team-, personlige og delte målinger et sted, så du ikke skal bladre rundt for at finde dem. Og så har vi gjort målingskortene større, så der er plads til at give den relevante information, hvilket er ideelt, hvis du har få målinger. Har du mange målinger, så er der altid listevisning!
 • PERSONLIGE MÅLINGER REDESIGNET: Den personlige GAIS har undergået komplet forvandling og er blevet badet i kærlighed. Den nye rapport samler de overordnede pointer på én sammenhængende side - med mulighed for at dykke dybere ned to steder, på faktorerne og fokuskortet.
 • VIRKSOMHEDSMÅLING REDESIGNET: En virksomhedsmåling giver så meget indsigt og viden - og det kræver en fornuftig struktur. Derfor har vi redesignet virksomhedsmålingerne fra bunden, så hovednavigationen nu ligger til venstre frem for i toppen… Og en stribe andre justeringer.
 • VIRKSOMHEDSMÅLING OVERBLIK: En virksomhedsmåling har nu fået sin egen “forside” - en slags resumé, overblik eller powerview, hvor du kan se de overordnede pointer, før du dykker dybere ned i talene. Det er til det hurtige overblik - og så er det både interaktivt, så du kan lege med resultaterne og (håber vi du synes) ret lækkert at se på.
 • AUTOMATISK GENTAGELSE: At måle arbejdslyst én gang er godt. Men at måle arbejdslysten løbende er meget bedre. Derfor har vi nu udviklet muligheden for at slå automatisk gentagelse af en måling til. På den måde kan den samme måling køre over tid, så du har arbejdslysten samlet i én måling. Du bestemmer selv, om GAIS skal minde dig om at udsende næste måling i fast frekvens eller om GAIS skal udsende målingerne, når tid er.
 • VIRKSOMHEDS- OG PERSONLIG PROFIL: I menuen i højre hjørne kan du finde adgang til virksomhedsprofilen og den personlige profil, hvor du kan opdatere indstillinger for dig selv eller din virksomhed.
 • Og dertil 117 fejlrettelser, 117 forbedringer og 116 justeringer.

 

 

GAIS v. 1.20  -  (29-01-2019)

 • MIDLERTIDIGE UDSNIT:Det er nu muligt dykke længere ind i virksomhedsrapporters resultater via midlertidige udsnit.
  • I topmenuen er punktet Udsnit udvidet, så du her kan vælge til og fra i dine filtre, så du kan se præcis det udsnit af mållingen, som du ønsker. 
  • Det giver fx mulighed for først at lave et midlertidigt udsnit på fx Land, så du kun ser den delmængde af målingen. Herefter kan du på normalvis filtrere og dykke ind i dine data - men inden for det midlertidige udsnit
  • Et midlertidigt udsnit kan gemmes til et udsnit med det samme, så du altid kan vende tilbage
  • Muligt at generere PDF/PowerPoint-rapporter baseret på midlertidige udsnit
 • TILFØJ FLERE DELTAGERE: Det er nu muligt at tilføje flere inviterede til en måling, der er oprettet via CSV/Excel og allerede er udsendt. Så har du glemt at invitere en deltager eller to, kan det nås senere
 • UDSNITS-DELING: Rapporter, der har udsnit, og som deles med andre, vil nu inkludere udsnittene automatisk, når de deles
 • SAMMENLIGN SPREDNING: Det er nu muligt at sammenligne spredning med spredningen i branchen
 • FORBEDRINGER:
  • Vi sorterer nu faktorerne fra højeste til laveste score - også når du filtrere. Så starter du altid med at kigge på  det, der fungerer
  • Arkiverings-knappen er nu blevet orange i stedet for grøn. Arkivér blev nemlig nogle gange læst som Aktivér - og det er noget helt andet
  • Nu muligt at se hvor mange svar et udsnit består af direkte i en virksomhedsmålings udsnit-liste
  • Performance: Rapporter med meget store mængder udsnit indlæses nu meget hurtigere
  • Og så en fin buket af øvrige små og store forbedringer...

 

GAIS v. 1.19  (03-12-2018)

 • FILTRE PÅ SPØRGSMÅL: Du kan nu dykke ned i dine filtre på spørgsmålsniveau på siden Faktorer. Indtil nu har det kun været muligt på faktorniveau. Vælg et filter og fold det ud for enten hvert enkelt spørgsmål eller for alle spørgsmål på en gang
 • HJÆLP I GAIS: Det er nu muligt, at søge i GAIS’ hjælpeunivers Zendesk alle steder i GAIS. Du kan søge på, hvordan du kan bruge platformen og få hjælp til at få mest ud af GAIS. Hjælpeuniverset er helt opdateret med masser af nyt indhold
 • PARTNER/VIRKSOMHED-SAMARBEJDE: Det er blevet endnu lettere for virksomheder og partnere at samarbejde. Partnere kan nu forbinde direkte til virksomheder ved at sende et partnerlink til virksomhedens administrator, som dermed kan give partneren adgang til målinger
 • PRINT ANBEFALINGER: Anbefalinger ser nu betydeligt bedre ud, når de printes fra GAIS
 • Og så har vi luget ud i en hel del småfejl

 

GAIS v. 1.18  (13-11-2018)

 • KOMMENTARER: Det er nu muligt at indsamle fritekstkommentarer i GAIS-målinger. Ved oprettelsen af en ny virksomheds- eller team-måling kan du vælge om kommentarer skal indsamles, og så vil medarbejdere have mulighed for at skrive en kommentar til hver faktor i spørgeskemaet. I den færdige rapport vises kommentarerne overskueligt for hver faktor.  
 • ARBEJDSLYSTSPØRGSMÅL: På faktorsiden i virksomheds- og team-målinger viser vi nu også besvarelserne på de fem arbejdslystspørgsmål.
 • FAKTORSIDE: Vi har redesignet faktorsiden, så det nu er er lettere og mere overskueligt at se detaljer ud fra dine filtre. Filtrene vælges i boksen til højre.
 • PERSONLIGT FOKUSKORT: For de personlige GAIS-rapporter vises fokuskortet nu også i PowerPoint/PDF-rapporterne.
 • AFSENDER-FELT: Når du opretter en måling er det nu muligt at skrive, hvem der skal stå som afsender af målingen. Hidtil har det altid været den, der oprettede målingen, der stod som afsender.

 

GAIS v. 1.17  (23-10-2018)

 • PERSONLIGT FOKUSKORT: Nu kan du se et fokuskort på din individuelle måling. Så her kommer rangeringen af faktorernes vigtighed i spil kombineret med scoren på faktorerne

 • ENGLISH: GAIS findes nu på engelsk til glæde for virksomheder med flersprogede medarbejdere - og for jer, der (kun) taler engelsk

 • FILTER-OPRETTELSE: Vi har visket tavlen ren og redesignet hele måden, du opretter filtre på i virksomheds- og teammålinger. Nu giver oprettelsen af filtre med eller uden importerde navne forhåbentligt mening (det gjorde det nok ikke altid før...)

 • LISTEVISNING AF MÅLINGER: Har du mange team- og virksomhedsmålinger, vil du elske den nye listevisning, der giver et hurtigt overblik - på en liste

 • VISNING AF UDSNIT: På oversigten over målinger fyldte et udsnit tidligere lige så meget som en måling. Det blev uoverskueligt for brugere med mange udsnit. Nu bor alle udsnit på den måling, hvor de er kommer fra - du finder dem på selve målingens kort i oversigten

 • PARTNERE INVITERER: Nu kan partnere hjælpe virksomheder med hele processen for både oprettelse, udsendelse af målinger på vegne af virksomheden.

 • SAMMENLIGNING AF MÅLINGER: Nu kan du sammenligne alle typer af målinger og udsnit med hinanden - fx både udsnit med virksomhedsmåling, teammåling med teammåling, virksomhedsmåling med teammåling... og øvrige tænkelige kombinationer

 • POWERPOINT/PDF SAMMENLIGNING: Nu kan du se forskellige typer sammenligninger i PowerPoint/PDF-rapporter

 • Og derudover tre dusin blandede fejlrettelser og småforbedringer

 

 

GAIS v. 1.16  (25-09-2018)

 • UDSNIT: Nu kan du generere PDF/PowerPoint-rapporter ud fra udsnit - og dermed ikke kun fra almindelige rapporter
 • DELING AF UDSNIT: Du kan nu se, hvilken virksomhed et delt udsnit stammer fra
 • SPREDNING vises nu i PDF/PowerPoint-rapporter
 • IMPORTER DELTAGERE:
  • Hidtil har du kunnet importere en CSV-fil med oplysninger om deltagerne i en måling. Men nu tager vi den et skridt videre: Importer en Excel-fil, hvis du har sådan en
  • Og når du importerer din CSV eller Excel-fil med navne, er vi nu mere fleksible med kolonners navngivning og rækkefølge. Det var vi ikke før. Undskyld...
  • Vi har (fingre krydset) udryddet fejlene med visning af æ, ø og å i navne - i hvert fald en hel del af dem. Så hvis du hedder Jørgen eller Åse, ser dit navn ud, som det skal 
 • UDVIKLINGSMÅL, som du har oprettet, kan du nu også slette
 • TIDSUDVIKLING er blevet mere overskuelig, hvis man har mange målinger
 • STILLINGSBETEGNELSER: En for mange længe ventet funktion har nu ramt GAIS! Du kan nu vælge “Andet” fra listen af stillingsbetegnelser, hvis dit job er noget andet... 
 • Og så har vi jagtet små og store fejl i bunkevis:
  • Branchescores blev vist forkert på faktorsiden
  • Rettet en fejl, hvor nogle pludselig ikke kunne lave nye personlige målinger
  • Emails sendt fra GAIS er nu pænere, uanset hvilket emailprogram modtageren har
  • Sprog kunne ikke skiftes på mobil - det kan man nu
  • Og mange andre tekniske fejlrettelser under motorhjelmen...

 

GAIS v. 1.15  (05-07-2018)

 • UDVIKLINGSMÅL: Hvor ønsker I at jeres arbejdslyst skal ligge i fremtiden? Nu kan du for team- og virksomhedsrapporter sætte helt konkrete udviklingsmål for, hvor arbejdslysten skal bevæge sig hen frem til næste måling. Når I gennemfører en opfølgningsmåling, kan du se, hvordan målingen ligger i forhold til sidste måling og i forhold til de udviklingsmål, der var sat.

 

GAIS v. 1.14  (27-06-2018)

 • FAVORITTER: I GAIS får du flere anbefalinger alt efter dine scores. Nu kan du gemme dine anbefalinger som favoritter, så du altid kan finde dem igen. Du finder din favorit-liste i menuen øverst til højre. 
 • DEL ANBEFALING: Anbefalinger kan nu deles via email eller på LinkedIn og Facebook direkte fra GAIS. Så nu er det muligt at inspirere andre med viden, du har fået glæde af 
 • SE INVITATIONER: Inden du trykker på knappen og sender en stribe GAIS-invitationer ud, kan det være rart at se, hvad der egentlig bliver sendt. Derfor kan du nu se et preview af invitationen - knappen kommer frem, når du trykker på Send invitationer

 

GAIS v. 1.12 +1.13  (21-06-2018)

 • DELING: Team- og virksomheds-målinger kan nu deles med andre GAIS-brugere. Du vælger blot at dele målingen og indtaste email-adresserne på modtagere - så får de en invitation og adgang til at se målingen. Tilsvarende har vi lavet en ny fane, hvor du kan se alle de målinger, andre har delt med dig.
 • UDSNIT: Med virksomhedsmålinger kan det være en fordel at kunne lave udsnit, hvor kun dele af en rapport kan ses, fx et udsnit for hver afdeling eller et udsnit med en medarbejdergruppe på tværs af afdelinger. Det er muligt nu - og ethvert udsnit kan selvfølgelig deles med en eller flere andre GAIS-brugere.
 • SAMMENLIGNING: Hvordan ser din måling ud sammenlignet med sidste måling eller naboafdelingens måling? Nu kan du sammenligne to målinger direkte i GAIS og overskueligt se, hvor de to målinger adskiller sig fra hinanden
 • BRANCHE-SAMMENLIGNING: Hvordan ligger en måling i forhold til resten af din branche? Vælg sammenlign med branche fra sammenligningsmenuen - og få et billede af, hvor I ligger i forhold til jeres branche.
 • TIDSUDVIKLING: Når man arbejder på at udvikle arbejdslysten, er det afgørende at se, om arbejdslysten rent faktisk har udviklet sig over tid. Nu kan du let sammenligne op til seks målinger over tid og få vist udviklingen på en tidslinje - faktor for faktor.
 • VIRKSOMHEDSPROFIL: Du kan nu være administrator af mere end en virksomhedsprofil. Og derfor viser vi, hvilken virksomhed, du er knyttet til under dit navn i øverste højre hjørne.
 • Nu er det let at skifte mellem redigering af en teammåling og selve rapporten med bare et klik ved siden af rapportens navn i topmenuen.
 • Administration af support, opsamling af statistik og andre bagvedliggende festligheder har fået en ordentlig opdatering
 • Og så har vi rettet et bjerg af småting og strøet en bunke forbedringer ud over hele platformen. 

 

GAIS v. 1.11  (14-05-2018)

 • FokusKortet med prioritering af faktorerne vises i PowerPoint og PDF-rapporter
 • Oprettelsen af team-målinger har fået en designmæssig ansigtsløftning - vi har sagt det før, men nu skulle det gerne være endnu mere overskueligt at oprette ny måling

 

GAIS v. 1.10  (23-03-2018)

 • På det nye FokusKort kan du nu få mere viden og forståelse om arbejdslyst i dine team-rapporter. Vi beregner nu faktorernes vigtighed for teamet med faktorernes scores for at vise, hvor der skal fokuseres. Vi inddeler faktorerne i fire forskellige prioriteter. På den måde får du et klart overblik over, hvor der skal sættes ind først (Se video om fokuskortet)
 • Permissions, som brugere afgiver til partnere, bliver nu gemt, så det er muligt at håndtere forskellige permissions til forskellige brugere
 • Partnere kan nu eksportere deres forbindelser (brugere, der har taget GAIS via deres indgang) i en CSV-fil
 • Virksomhedsoplysninger fra en GAIS virksomhedsprofil bliver nu automatisk udfyldt, når der oprettes en ny virksomhedsmåling
 • Redesign af login og opret-siderne, så det er mere overskueligt

 

GAIS v. 1.9  (20-02-2018)

 • Virksomheder kan nu have en GAIS-profil. En team-måling i GAIS er ikke automatisk knyttet til en virksomhed. Derfor har vi lavet et nyt niveau i GAIS - et virksomhedsniveau - hvor det er muligt at lave virksomhedsmålinger og have flere administratorer af virksomhedsprofilen 
 • Vi har redesignet menuer, navigation og knapper i hele GAIS, så det er mere strømlinet at navigere rundt på tværs af GAIS. Nu viser vi også brugerens navn og email i toppen, så du altid kan se, hvilken profil, der er logget ind
 • Hjælpetekster og tool tips har nu for alvor fundet vej ind i GAIS. Er du i tvivl om noget, så hold musen hen over de små spørgsmålstegn, der er rundt om i GAIS
 • Vi har redesignet indgangssiden med lækre illustrationer, så det er lettere at finde ud af, hvor man skal hen. Nu viser vi én person, der hvor du kan tage en personlig måling og - måske du allerede har gættet det - et gruppebillede, der hvor du kan lave en teammåling
 • Og så en hele stribe småting og forbedringer, fx:
  • Vi sender nu en bekræftelse på email, når en ny bruger opretter sig på GAIS
  • PowerPoint- og PDF-rapporter er opdaterede med de nyeste ændringer
  • Rettet en fejl, der fjernede ikoner fra GAIS hos nogle virksomheder

 

GAIS v. 1.8  (29-01-2018)

 • Med en ny visualisering af sammenligning får du bedre indtryk af, hvor din score ligger i forhold til danskernes. Nu kan du se, hvor du ligger sammenlignet med den bedste og den laveste fjerdedel
 • I PowerPoint og PDF-rapporterne, kan du nu se, hvilke anbefalinger GAIS har til dig. Vi lister alle anbefalinger i slutningen af rapporten, så kan du klikke på dem og se dem igen i din browser
 • Algoritmen, der giver dig anbefalinger pba. dine resultater har fået en større opgradering, som giver mere præcise og relevante anbefalinger 
 • Har du mange GAIS-målinger kan der være behov for at få ryddet op. Derfor kan du nu arkivere målinger, du ikke bruger mere. Og vil du helt af med en måling, kan du - når den først er arkiveret - slette den. Og så er den helt væk!
 • Logikken bag slutdatoen på en måling er justeret. Man kan svare på en måling til og med slutdatoen - herefter lukkes målingen. Hvis flere skal besvare herefter, skal test-administratoren forlænge slutdatoen
 • Når du har inviteret andre til en team-måling, sender vi dig en email for at bekræfte at… ja, invitationerne er sendt
 • Vi har ændret sortering af team målinger, så de nyeste altid ligger øverst, og den viste dato er slutdato
 • Og så har vi fixet en god håndfuld bugs og justeret en snes pixels

 

GAIS v. 1.7  (08-01-2018)
 • GAIS-partnere har deres egen GAIS-indgang - vi kalder det en partner-app. Herfra kan partnere invitere brugere og bede om adgang til deres kunders rapporter, så de kan hjælpe med at forbedre arbejdslysten. Partnere har herfra et samlet overblik over deres kunder og deres arbejdslyst
 • Du kan nu vælge at give en GAIS-partner adgang til dine team-rapporter
 • Hvis du har mange team-rapporter, kan du nu sortere og filtrere dem og få bedre overblik - især hvis du har mere end én
 • Artikler fra GAIS kan nu deles med direkte links i GAIS styling
 • Og så har vi luget ud i diverse fejl og mangler
 

GAIS v. 1.6  (04-12-2017)

 • Deling af rapport er nu muligt indefra GAIS. Man indtaster blot hvilken email-adresse, der skal modtage rapporten - så klarer vi resten og vedhæfter en PDF i mailen
 • Du kan nu tage mere end én personlig GAIS-måling - faktisk lige så mange, du har lyst til. Og selvfølgelig fortsat deltage i alle de team-målinger, du bliver inviteret til
 • Og så har vi ryddet en pæn bunke småfejl af vejen og strammet brugeroplevelsen

 

GAIS v. 1.5  (10-11-2017)

 • Print eller gem rapporten har stået højt på ønskelisten. Nu kan du gemme dine rapporter som både PowerPoint og PDF - og hvis du har en printer kan du tilmed printe den 
 • Vigtigheden af faktorerne bliver nu opsamlet, så du ikke kun angiver den vigtigste faktor for dig, men rangerer alle syv
 • Nu har GAIS-partnere mulighed for at vise øvrigt relevant indhold for brugerne
 • Vi har lappet en masse huller og smurt tandhjulene, bl.a.:
  • En bruger kan nu vende tilbage til et ikke fædiggjort spørgeskema… og gøre det færdigt uden problemer


GAIS v. 1.4  (03-11-2017)

 • Vi har bygget oprettelsen af teammålinger helt om for at gøre det mere overskueligt og give plads til nye funktioner
 • Du kan nu importerer en fil med de personer fra dit HR-system eller Excel, du vil invitere. Brug filformatet CSV, så virker det - og så slipper du for at indtaste hundredvis af emailadresser
 • Du kan mere end blot importere emailadresser. Hvis du har andet data som fx afdeling og alder i dit regneark, importerer vi det med også - og så kan du filtrere på det, når du kigger på resultaterne
 • Nu angiver teamlederen branche og virksomhedsstørrelse på vegne af deltagerne - så de slipper for at gøre det
 • Nu får teamlederen en email både når rapporten er tilgængelig og når alle har svaret. Vi sender faktisk også en mail, når testen er ved at slutte, hvis deltagerne ikke har svaret endnu
 • Respondenter angiver nu stillingsbetegnelse ved at vælge fra en (laaang) liste
 • Har alle ikke besvaret testen? Ingen problemer, nu kan GAIS sende en rykker til de manglende 
 • Vi har fundet nogle huller og lappet dem, bl.a.:
  • Skærpet formuleringer, ord og sætninger, der forhåbentligt gør det hele mere forståeligt
  • Tilføjet sammenligning med God Arbejdslyst Indeks på generel arbejdslyst i TeamGAIS


GAIS v. 1.3.1  (03-10-2017)

 • Partnere kan nu vise yderligere indhold på MyGAIS
 • Brugere kan nu give feedback på GAIS via det lille feedback ikon
 • Administration af permissions har fået et løft
 • Og så har vi fået en blog på blog.gais.dk


GAIS v. 1.3  (13-09-2017)

 • Teamledere kan nu genudsende invitationer til en måling, hvis en deltager ikke kan finde invitationen eller har slettet den
 • Vi har forbedret en lang række forklaringer og hjælpetekster i mails og på platform for at gøre det hele mere forståeligt
 • Forbedret oversigten af eksisterende målinger i menuen samt ensrettet menuerne i MyGAIS og TeamGAIS
 • Attributer i teammålinger er gjort mere forståelige


GAIS v. 1.2  (17-08-2017)

 • Vi har lavet en masse om nede i motoren, så det hele kører lidt bedre
 • Og så har vi bygget fundamenter for en masse af de fremtidige funktioner - det er her det bliver lidt teknisk… og lidt kedeligt at snakke om!


GAIS v. 1.1  (07-07-2017)

 • En hel bunke rettelser og justeringer til den første store version 1.0


GAIS v. 1.0  (29-06-2017)
Første release af GAIS indeholder næsten mere end vi kan nævne. Men lad os forsøge:

 • GAIS-spørgeskema baseret på forskningen fra God Arbejdslyst Indeks
 • Individer kan gennemføre GAIS-måling og se deres egen rapport
 • Skræddersyede, personlige anbefalinger vises til medarbejderen på baggrund af egne resultater
 • Teamledere kan oprette og udsende GAIS-måling og se rapport
 • Resultater kan vises per faktor i samlet Overblik og som Styrker/Svagheder
 • De vigtigste resultater vises i Fokusområder i prosa med anbefalinger
 • Spredninger viser fordelingen af teamets besvarelser
 • Skræddersyede, personlige anbefalinger til teamet vises baseret på teamets resultater
 • Sammenlign egne tal mod resultaterne fra det landsdækkende God Arbejdslyst Indeks  
 • En hel stribe værktøjer og masser af inspiration i form af artikler, guides og videoer
 • Håndtering af login og onboarding for individer, og oprettelse af teammålinger og udsendelse af måling
 • Brugerdefinerede attributter på team måling, hvilket vil sige at man fx kan filtrere på afdeling og valgmuligheder
 • Gais.dk forside med forklaring af GAIS og Indeks samt signup til mere viden
 • GAIS visuel identitet inkl. Logo, farvepalette, font og illustrationer

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen