Følg tidsudviklingen i dine virksomhedsmålinger

Du kan sammenligne udviklingen i arbejdslysten over tid. Har du taget flere GAIS-målinger i din virksomhed eller team, kan du følge, hvordan arbejdslysten og hver af de syv faktorer har udviklet sig over tid.

Vi har udviklet GAIS således, at du hele din analyse, kan se udvikling over tid, hvis du har flere målinger i samme serie.

 

----------------------------------------------

SÆRLIGT FOR PULSMÅLINGER: Hvis du har valgt en pulsfrekvens for jeres GAIS-måling, vil virksomhedsrapporten bestå af to rapporter. 


Første rapport i tidslinjen er for den fulde GAIS-startmåling, som en pulsmåling altid starter med. Så snart dataindsamlingen er færdig, vil du kunne se den fulde rapport med et overblik over alle data. Anden rapport på tidslinjen er baseret på pulsmålingens resultater. Puls-rapporten tager udgangspunkt i data fra Fuld GAIS-startmålingen og bliver herefter løbende opdateret i takt med, at dataindsamlingen fra pulsmålingen foregår. Det er altså en dynamisk rapport, der opdateres så længe, pulsmålingen kører. Det betyder, at hvis I bruger pulsmålingen til at følge tidsudviklingen, vil udviklingsbilledet ændre sig dynamisk i takt med, at pulsmålingen kører.

 Læs mere i Q&A om pulsmålinger

-----------------------------------------------

 

Overblik

Overblik siden vil du kunne se udviklingen af dine målinger hvis du har lavet mere end en måling på samme kort. 

Klik på den målingen som du ønsker at se. Du skal bare være opmærksom på at du ikke kan se udviklingen, hvis du går ind i den første måling.

 

Derefter klikker du på Se rapport.

Du kan vælge tidsperiode i øverste højre hjørne:

 

Udvikling

Under Udvikling kan du se en grafisk fremstilling, hvor du kan se tidsudviklingen på udvalgte faktorer.  Her har du kort overblik over alle faktorerne samt se udvalgte (top 2 på den øvre og nedre score) faktorer som er gået frem og de faktorer som er gået tilbage.

Særligt for Puls

På udviklingsgraferne vises puls-målinger nu som en stiplede linjer, og små ikoner viser, hvornår pulsmålingen er startet og stoppet.

På udviklingsgraferne kan du nu holde musen hen over faktoren, og så vises alle scorer direkte på grafen.

Der vises desuden en advarsel på grafen, hvis data-kvaliteten er lav.

Filtrering

For at tilføje filtre til dit udviklingsbillede, skal du først vælge en faktor.

Når du har gjort det, bliver filtrene i højre side af skærmen låst op og kan tilføjes.

På hver enkelt faktor, vil du kunne se udviklingen for alle spørgsmål.

Hvis du vælger filteret "Alder" kan du vælge, at se alle aldersgrupper eller du kan slå dem til og fra, så du kun ser dem, du ønsker.

 

Spredning

Det er muligt at se, hvordan virksomhedens besvarelser fordeler sig, både på medarbejdere, men også over tid.

Overblikket på Spredning giver dig svar på tre spørgsmål:

  • Hvad er der scoret?
  • Hvor mange har har den score?
  • Og hvornår?

Billedet ovenover fokuserer på den overordnede arbejdslyst. Boldenes størrelse indikerer volumen, dvs. hvor mange har den score. Hvis boldene ligget meget tæt, er der stor enighed, men er der stor spredning, er der stor uenighed.
Nederst ses tidspunktet for målingerne.

 

Styrker og svagheder

Også under Styrker og svagheder kan man se udvikling over tid.

Den grå linje er det valgte benchmark. Også her kan man vælge, at se en faktor af gangen og når man holder musen hen over faktoren, kan man se hvordan faktoren har udviklet sig ift. benachmarket.

Alt der bliver grønt ligger oven benchmark, mens alt rødt er under benchmark.

 

Tidsudvikling og filtrering

Ønsker du at se, hvordan tidsudviklingen ser ud på et udsnit af rapporten, skal du være opmærksom på følgende:

  • hvis du vil se tidsudvikling på et udsnit, kan du ikke nøjes med et filter, du skal tilføje et gemt udsnit.
  • dette udsnit skal gå igen på alle målinger i den serie, du vil se tidsudviklingen for. Dvs. at skal vil du kende udviklingen for en måling fra marts, august og oktober, skal der oprettes et gemt udsnit på hver måling:

Vælg rapporter til sammenligning

Nederst i den grå menu helt til venstre, finder du Sammenlign. Denne knap bruger du, hvis du vil sammenligne rapporter, som ikke ligger i samme serie, men som du heller ikke ønsker at benchmarke imod.

Klik på Sammenlign og vælg herefter de rapporter, du vil lave sammenligningen mellem.

Det gør du ved at klikke på de rapporter i venstre kolonne, som skal indgå i sammenligningen. Så flytter de over i højre kolonne. Du kan også lave sammenligninger med udsnit af rapporter (fx se hvordan en bestemt afdeling har klaret sig over tid). Du kan fjerne rapporter fra højre kolonne igen ved at klikke på dem. Klik på Start sammenligning.

 

 

 

 

 

 

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen