For at redigere i kladden til den næste måling, finder du kortet for din måling og trykker på Rediger-knappen.


Du er nu i redigeringstilstanden for din måling. Af den blå farve i den øverste barre kan du se, at du lige nu befinder dig i redigeringstilstanden for den igangværende måling. Hvis din måling var afsluttet, ville barren være grøn. For at komme til kladden for den næste måling, trykker du på pilen, hvorunder der står kladde. 

Nu har du mulighed for at redigere i alle elementer i opsætningen af målingen. 

 

Skift målingstype 

Du kan redigere i målingstypen. GAIS tilbyder målingstyperne Fuld GAIS og Quick GAIS, og du kan skifte fra den ene til den anden målingstype. Selvom du skifter type, vil målingen fortsat ligge i den samme serie af målinger.  

---------------------------------------------------------------

GAIS målingstyper

Fuld GAIS:  Spørgerammen til Fuld GAIS består af 40 spørgsmål. De 40 spørgsmål fordeler sig på spørgebatterier til 7 faktorer med betydning for arbejdslysten samt et særskilt spørgebatteri til den overordnede arbejdslyst. Se Fuld GAIS spørgeramme her.

Quick GAIS:  Spørgerammen til Quick GAIS består af ét spørgsmål til den overordnede arbejdslyst og ét spørgsmål til hver af syv faktorer, der har betydning for arbejdslysten. Det er altså Fuld GAIS i kondenseret og forenklet form. Med Quick GAIS får man en indikation, som man følge op med dialog eller måske en mere dybdegående måling. Se Quick GAIS´ spørgeramme her.  

---------------------------------------------------------------

Tryk på den målingstype, du ønsker for din næste måling.

OBS: Vær opmærksom på, at med Quick GAIS kan du kun vælge frekvenserne: Enkeltstående, Årligt, Halvårligt og Månedligt. Det er fordi de højfrekvente målinger (pulsmålinger) opdeler spørgebatteriet i små bidder, og det kan ikke lade sig gøre med Quick GAIS, der kun består at 8 spørgsmål. 

Du kan ikke ændre målingen, så den nu er en faktormåling, teammåling eller personlig måling. I disse tilfælde skal du oprette en ny måling.

 

Redigér frekvens

Du kan redigere i frekvensen for din næste måling. Hvis du oprindelig havde tænkt at ville sende pulsmålinger ud hver 14. dag, men har ombestemt dig til hver uge, flytter du på frekvensvælgeren. Tilsvarende hvis du gerne vil udsende en Fuld GAIS måling eller en Quick GAIS-måling hver 6. måned i stedet for hver 3. måned - så flytter du frekvensvælgeren. 

OBS: Vær opmærksom på, at med Quick GAIS kan du kun vælge frekvenserne: Enkeltstående, Årligt, Halvårligt og Månedligt. Det er fordi de højfrekvente målinger (pulsmålinger) opdeler spørgebatteriet i små bidder, og det kan ikke lade sig gøre med Quick GAIS, der kun består at 8 spørgsmål. 

Du kan også redigere, hvornår den næste måling skal igangsættes, afsluttes, og hvilken ugedag den skal udsendes (gælder for pulsmålinger). 

 

Automatisk udsendelse

Du kan vælge, om GAIS automatisk skal udsende den næste måling. Det gør du ved at swipe knappen Send invitationer automatisk mod højre. Hvis du vælger automatisk udsendelse, vil du som administrator modtage en reminder både 3 uger og 3 dage, inden målingen udsendes (for pulsmålinger er det kun 3 dage før). Her har du mulighed for at gå ind og redigere i kladden, indtil det tidspunkt, du har sat GAIS til at udsende målingen automatisk.

Hvis du har fravalgt automatisk udsendelse, vil du ligeledes modtage en reminder 3 uger og 3 dage før planlagt udsendelse af målingen (for pulsmålinger er det kun 3 dage før). Her har du ligeledes mulighed for at gå ind og redigere i kladden, indtil du udsender målingen. Vær opmærksom på, at i dette tilfælde skal du selv sende målingen afsted. 

 

Redigér i detaljer om målingen

Du kan også redigere i detaljer om målingen. Du kan ændre, hvis virksomhedens størrelse har ændret sig, den personlige besked til deltagerne og afsender. 

 

Redigér i deltagere

Du kan redigere i deltagere på flere forskellige måder:

Redigér via Min organisation

Hvis du har oprettet en virksomhedsorganisering i virksomhedsprofilen, har du et overblik over deltagere, ledere og filtre i din tidligere måling. Du finder virksomhedsorganisationen ved at vælge Se virksomhedsprofil i øverste, højre hjørne. Herefter vælger du fanen Organisation

Sådan opretter du en organisation i virksomhedsprofilen 

 

Hvis der er sket ændringer i medarbejdersammensætningen eller organiseringen siden sidste måling, eller du ønsker at benytte andre filte, kan du opdatere din organisation ved at uploade en ny datafil. Herefter vil funktionen Organisation indeholde din senest opdatering. Den nye organisering overskriver således den tidligere. 

Hvis du har oprettet en Organisation i din virksomhedsprofil, vil nedenstående boks komme frem, når du skal invitere deltagere til den næste måling. Hvis du slår funktionen til, vil din datafil blive trukket fra din senest opdatering i Organisation

 

Redigér via upload af ny datafil

Hvis du ikke ønsker at have en virksomhedsorganisering i virksomhedsprofilen, kan du ændre i deltagerne ved at uploade en ny datafil under fanen Deltagere. Du skal være opmærksom på, at hvis du importerer en ny fil, overskriver den den gamle fil i relation til denne måling. I relation til den tidligere måling er det naturligvis fortsat den gamle datafil, der gør sig gældende. 

Sammenligning: Vær opmærksom på, at hvis du ændrer din datafil markant, vil sammenligningsgrundlaget med din tidligere undersøgelse også ændre sig. På den anden side er din datafil nødt til at afspejle virkeligheden. Så hvis antal og sammensætning af medarbejdere har ændret sig siden sidste måling, giver det mening at ændre datafilen, selvom det skaber nogle udfordringer ift. sammenligning. 

Læs mere om at lave den gode datafil.

 

Redigér via manuel indtastning

Hvis du ønsker at indtaste nye eller slette gamle deltagere manuelt, kan du også gøre det. Indtast emailadresse og navn på nye deltagere og fjern forældede deltagere ved at trykke på skraldespanden ud for hver enkelt. 

 

 

Redigér i filtre og organisering

Hvis du har uploadet en ny datafil, skal du etablere filtre og organisering baseret på den nye fil. 

Sammenligning: Vær også her opmærksom på, at hvis du tilføjer eller sletter filtre ift. sidste måling, vil det ændre sammenligningsgrundlaget. Det er sjældent en god ide at slette filtre, men det kan være nyttigt at tilføje filtre, man manglede  i analysen af sidste målings resultater.  Nye filtre kan så bruges til sammenligning fra den kommende måling. 

 

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du opretter filtre og organisering

 

Redigér indstillinger for dialog

Du kan også ændre i indstillingerne for kommentarer og dialog, hvis du har gjort erfaringer, der giver anledning til det. 

Læs her, hvad du skal være opmærksom på omkring kommentarer og dialog.

 

Redigér i egne spørgsmål

Hvis du gerne vil erstatte eller supplere de spørgsmål, I fik svar på sidst, kan du formulere nye spørgsmål. 

Læs her, hvad du skal være opmærksom på omkring formulering af egne spørgsmål