Hvorfor vælge APV på GAIS-platformen?

Det er muligt at lave en fuld APV-måling via GAIS-platformen. Herunder kan du læse om de lovmæssige krav til APV og om fordelene ved at vælge netop GAIS´ APV-løsning.


OBS: Vær opmærksom på, at du skal have et GAIS PRO eller GAIS Premium abonnement for at benytte APV på GAIS-platformen.

 


Hvad er APV? 

En APV (Arbejdspladsvurdering) er en vurdering af arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. 

Med en APV kortlægger I det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Det giver jer mulighed for at tage fat om eksisterende udfordringer - men lige så meget at forebygge udfordringer og arbejdsrelateret sygefravær og stress. 

 


Hvad er lovkrav til APV?

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med mindst én ansat gennemføre en APV minimum hvert tredje år. 

Som virksomhed kan I selv vælge de metoder og redskaber, som I vil bruge til at gennemføre APV’en. Arbejdstilsynet skal ikke godkende jeres APV, men fører tilsyn med, at I gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Uanset, hvordan I griber APV-arbejdet an, skal I gennemføre disse fem faser:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær.
 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan.
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

I skal kunne dokumentere APV-arbejdet overfor fx Arbejdstilsynet, når de kommer på besøg.

 


Hvorfor vælge en digital løsning?

En digital løsning som GAIS´ hjælper jer med at automatisere hele eller dele af APV-processen. Det sparer både HR og medarbejdere for tid og besvær og minimerer manuelle fejl. Medarbejderne kan benytte både computer, tablet og mobil til besvarelse.

 


Med GAIS´ får I en allround løsning 

Med GAIS´ løsning lever I op til myndighedernes krav:

✔ Kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

✔ Beskrivelse af arbejdsmiljøproblemer via rapporter til virksomheden

✔ Inddragelse af virksomhedens sygefravær og stressniveau

✔ Udarbejdelse af handlingsplan via GAIS´ digitale handlingscenter.

 


Fordele ved at bruge GAIS

Fordelene ved at bruge GAIS til APV er mange: 

Brugervenlig og intuitiv platform

 • Både opsætning af måling og afrapportering er designet brugervenligt og kræver ikke store tekniske eller statistiske færdigheder.

Dækkende og fleksibelt spørgeskema

 • Fleksibelt spørgeskema med obligatoriske spørgsmål og branchespecifikke tilvalgsspørgsmål.
 • Bygger på Arbejdstilsynets anbefalinger til spørgsmål.
 • Mulighed for at tilføje egne spørgsmål.

Fleksibel og automatiseret dataindsamling

 • Nemt at invitere til måling via importeret datafil.
 • I bestemmer selv, hvornår dataindsamlingen skal starte og slutte.
 • Automatiske remindere til deltager.

Real time rapportering

 • I får resultaterne med det samme og automatisk, i stedet for en ventetid på flere uger eller måneder. I undgår de manuelle processer og får mulighed for at følge op med handling med det samme. 
 • I får en overordnet rapport for hele organisationen og mulighed for delrapporter.
 • Følg udviklingen over tid.
 • Hjælp til at identificere problemområder, der kræver handling.

Målrettede anbefalinger og digitalt handlingscenter

 • Adgang til ressourcebibliotek med anbefalinger målrettet de enkelte spørgsmål i undersøgelsen. Anbefalingerne er baseret på Arbejdstilsynets vejledninger.
 • Digitalt handlingscenter, hvor handlinger på baggrund af målingerne kan fastsættes, beskrives, delegeres og følges.

Mulighed for dialog

 • Medarbejder og administrator/nærmeste leder kan gå i dialog på baggrund af medarbejdernes fritekstkommentarer. Dialogen foregår i et anonymt chatroom. 

APV og GAIS trivselsmåling ét sted

 • Integreret løsning ét sted: tidsbesparende, overskueligt for HR, ledere og medarbejdere.
 • De to typer måling supplerer hinanden: Jævnlige GAIS-målinger kan forebygge og afhjælpe udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, så de ikke først identificeres i den sjældnere APV-måling.  GAIS-målingerne er en god måde at følge udviklingen og effekten af jeres indsatser. 

 


Link til spørgeskema og Q&A

APV spørgeskema finder du lige her. 


Q&A om APV finder du lige her.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen