Q&A om APV

APV er en særlig målingstype på GAIS-platformen. Med GAIS APV (ArbejdsPladsVurdering) kan I lave den lovpligtige kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Ved siden af den 3-årlige APV-måling kan I bruge den klassiske GAIS-måling til det mere kontinuerlige trivselarbejde.  Alt sammen i det samme GAIS-univers.

 

OBS: Vær opmærksom på, at du skal have et GAIS PRO eller GAIS Premium abonnement for at benytte APV på GAIS-platformen.

 


Læs mere om APV

Her kan du læse mere om lovkravene til APV og fordelene ved at bruge GAIS som digital løsning.

Her kan du se APV-spørgeskemaet, der både indeholder obligatoriske og branchespecifikke tilvalgsspørgsmål.

 


Q&A om APV

Nedenfor er der en række Q&A´s om GAIS APV. Hvis du har et spørgsmål, du mangler svar på, så send det til os på info@gais.dk, så vil vi besvare det.

 

Q: Hvor mange spørgsmål består APV´en af?

A: Den består af 24 obligatoriske spørgsmål + mulighed for fritekstkommentarer. Dertil kan man vælge op til 12 branchespecifikke tilvalgsspørgsmål og op til 10 egne formulerede spørgsmål. De egne formulerede spørgsmål kan enten være skalaspørgsmål, multiple choice eller fritekstspørgsmål. 

 

Q: Hvordan får jeg adgang til GAIS APV?

A:  APV er en del af produkterne: GAIS Pro og GAIS Premium. Det betyder, at du tegne enten et Pro- eller Premium-abonnement hos GAIS for at kunne benytte AVP. 

 

Q: Hvordan opsætter jeg APV-målingen?

A:  APV-målingen er opbygget stort set ligesom den klassiske GAIS-måling.  Du skal altså følge de samme trin i opsætningen, som du gør ved GAIS-målingen. Læs trin-for-trin-vejledning her: https://gais-help.freshdesk.com/support/solutions/articles/103000036135-sadan-opretter-du-en-apv-maling

 

Q: Kan man lave APV-målinger i en serie? 

A: Ja. Når du opsætter målingen, vælger du, om det skal være en enkeltståënde måling, eller om den skal køre hvert, hvert andet eller hvert tredje år. Hvis du vælger en af de tre sidste, dannes der en kladde til den næste APV-måling, så snart du udsender målingen. Målingerne vil indgå i en serie, som du kan følge over tid. 

 

Q: Hvordan ser APV-rapporten ud? 

A:  Den ligner langt hen ad vejen den klassiske GAIS-rapport. Du kan analysere og filtrere resultater på faktor- og spørgsmålsniveau, du kan se spredning i besvarelser, analysere besvarelser på de spørgsmål, du selv har defineret og gå på opdagelse i fritekstkommentarer. Endelig er der også et ressourceblibliotek med anbefalinger og handlingsplaner. 

 

Q: Er APV-målingen anonym?

A: Alles besvarelser i APV er anonyme. Dog kan man vælge, at spørgsmål til det fysiske arbejdsmiljø kan gøres ikke-anonyme. Ikke-anonymitet kan tilvælges på de enkelte spørgsmål inden for det fysiske arbejdsmiljø, og det vil være tydeligt for deltagerne, at de nu svarer på et ikke-anonymt spørgsmål. 

 

Q: Kan man lave APV på flere sprog?

A: Ja, man kan udsende APV-målingen på dansk og engelsk

 

Q: Kan man sende forskellige spørgsmål ud til forskellige lande?

A: Selve den obligatoriske spørgeramme vil være den samme til alle. Men man kan lave segmenterede målinger, så fx medarbejderne i Danmark får nogle andre tilvalgsspørgsmål og egne definerede spørgsmål, end medarbejderne i Sverige. Det samme kan man gøre med forskellige afdelinger eller funktionsområder. 

 

Q: Får man input/inspiration fra GAIS til det videre arbejde?

A: I ressourcecentret på GAIS-platformen er der anbefalinger knyttet til stort set alle APV-spørgsmål. Disse anbefalinger bygger på Arbejdstilsynets arbejde.

 

Q: Hvorfor er der ikke et fokuskort i APV-rapporten? 

A:  Fokuskortet i GAIS-målingen er dannet ud fra en matrix mellem faktorernes scorer og vigtighed. I APV-målingen giver det ikke mening at bede respondenterne om at rangere vigtigheden af faktorerne (fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og stress), da de alle er sideordnende i vigtighed. Derfor giver det heller ikke mening at danne et fokuskort. 

 

Q: Får medarbejderne en personlig APV-rapport? 

A: Medarbejdere, der har besvaret en APV-måling, får en personlig APV-rapport, hvor den enkelte se, hvad man har svaret på de forskellige spørgsmål - og se kommentarer og eventuel dialog, der måtte være. Den personlige rapport indeholder dog ikke handlingsanbefalinger, da udfordringer i relation til APV i meget høj grad ligger på ledelsens bord at handle på.

 

Q: Får hver enkelt leder adgang til en APV-rapport for egen afdeling? 

A: Ja, administratoren af målingen kan dele udsnit med alle relevante personer. Man kan dele både adgang til den digitale afdelingsrapport og til Power Point og PDF-rapport.

 

Q: Hvor mange egne spørgsmål kan man tilføje? 

A: Man kan som udgangspunkt tilføje 10 egne spørgsmål.

 

Q: Hvor ofte anbefaler i APV målingen gennemført, hvis man også laver GAIS-målinger?
A: Vi anbefaler et godt samspil mellem de to typer af målinger. Fx at lave APV hvert andet år og så supplere med løbende GAIS-målinger, hvor man monitorerer det psykiske arbejdsmiljø tættere.

 

Q: Hvorfor er der lidt overlap i nogle spørgsmål i APV og GAIS-målingen? 

A: Det er tanken, at APV-målingen er den sjældnere statusmåling på hele arbejdsmiljøet. GAIS-målingen kan så bruges til løbende monitorering af det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er der lidt overlap på spørgsmål til det psykiske arbejdsmiljø.

 

Q: Kan man køre en APV-måling uafhængig af en GAIS-måling?

A: Ja, det kan man sagtens.

 

Q: Kan man besvare målingen via en app?

A: Det fungerer som en browserapp, så medarbejderne nemt kan svare via deres browser på telefonen.

 

Q: Kan Arbejdstilsynet kende en APV måling ugyldig, hvis svarprocenten er for lav?

A: Nej, de kan ikke kende den ugyldig, eftersom der er metodefrihed. Men det er relevant, at man som virksomhed forud for afviklingen af undersøgelsen tager stilling til, hvad man mener er en tilfredsstillende medarbejderinvolvering. For det er jo den, det handler om her. 

 

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen