Besvar og forstå en GAIS-måling, du er inviteret til (mobilversion)


Det er nemt at besvare en GAIS-måling, du er blevet inviteret til.  Her kan du se, hvordan det foregår, hvis du benytter din mobil til at svare på målingen.Sådan bliver du inviteret

Du modtager en mail med en invitation til at besvare en GAIS-målingen. Når du trykker på knappen Mål din arbejdslyst, kommer du ind på GAIS-platformen.Der kommer nu en side frem, hvor du kan se, at målingen er anonym og tager maksimalt 9 minutter at besvare. Tryk på Start måling.


 

Ændr sprog

Hvis du ønsker at ændre sproget, som du besvarer målingen og læser rapporten på, er det meget let. I bunden af alle sider på GAIS-platformen, kan du skifte til et af de mange sprog, som GAIS tilbyder:


Besvar målingen

Nu skal du besvare spørgsmålene i målingen. 

GAIS-målingen består af en række spørgsmål til arbejdslysten generelt og til syv faktorer, der tilsammen beskriver en stor del af arbejdslysten. Du skal besvare nogle spørgsmål til hver faktor, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ”slet ikke” og 10 er ”I høj grad”.Efter hvert batteri af spørgsmål har du mulighed for at knytte nogle fritekstkommentarer til. Det betyder, at du kan dine egne ord og refleksioner til hver af de 7 faktorer. Disse kommentarer er selvfølgelig anonyme. Din organisation afgør, om det er HR eller den nærmeste leder, der kan se kommentarerne (eller begge) - men de vil ikke kunne se, hvilke kommentarer der kommer fra hvilke medarbejdere. Formulér dig, så det ikke er tydeligt, at det er dig, der har skrevet kommentarerne. Lad være at skrive ord eller udtryk, som kun du bruger.Ekstra spørgsmål fra din organisation

Hvis din arbejdsplads har valgt at tilføje nogle ekstra spørgsmål til GAIS-målingen, vil du enten blive stillet disse spørgsmål før eller efter selve GAIS-spørgsmålene.

 

 

Prioritér faktorernes vigtighed

Når du er kommet gennem de syv faktorer, skal du afslutningsvis rangere dem ift. deres betydning for din arbejdslyst. Det gør du ved at flytte de enkelte faktorer fra den venstre kolonne over i den højre kolonne, så de står i rækkefølge efter deres vigtighed - den vigtigste øverst og den mindst vigtige nederst.


Du kan flytte faktorerne fra den venstre kolonne til den højre på flere forskellige måder:

 1. Træk og slippe de syv faktorer en ad gangen med musen
 2.  Klik på faktorerne i den rækkefølge, du vil flytte dem

Du kan efterfølgende flytte rundt på rækkefølgen af faktorerne i højre kolonne. Når du er færdig, trykker du på Indsend svar. 

Nu er spørgeskemaet afsluttet, og du modtager din personlige GAIS-rapport.
Modtag din personlige GAIS-rapport

Nu regner GAIS på dine besvarelser, så du får din helt egen personlige rapport med udvalgte indsigter og anbefalinger og et samlet overblik over dine resultater.

Du får din rapport straks efter, du har afsendt din besvarelse. Du modtager også en mail med et link til din rapport.Rapportens opbygning

Din personlige GAIS-rapport præsenterer dig for resultaterne af din måling på en overskuelig og enkel måde. 

Rapporten består af to dele, der tilsammen udgør din personlige GAIS-rapport.

 1. Indsigter og anbefalinger målrettet dig
 2. Overblik over dine svarSådan finder du din rapport

Når du har sendt din besvarelse på GAIS-målingen, åbner din personlige GAIS-rapport med det samme på din mobil. Du modtager samtidig en mail med et link til rapporten. Den kan du bruge, hvis du på et senere tidspunkt vil åbne rapporten.


 

1. rapportdel: Indsigter og anbefalinger målrettet dig

Det er denne del af rapporten, du præsenteres for, når du åbner din rapport. GAIS trækker pointer og udvalgte resultater ud af dine besvarelser og kobler små, konkrete anbefalinger på.

Anbefalingerne kan fx være:

 • Refleksionsspørgsmål
 • Ideer til små handlinger
 • Gode råd
 • En challenge
 • Video med en opfordring
Eksempel på indsigt og anbefaling

Nedenfor er et eksempel på en indsigt og en anbefaling: GAIS fremhæver, at der er scoret lavt på et spørgsmål om medbestemmelse. Samtidig har medarbejderen angivet, at medbestemmelse er relativt vigtig for vedkommendes arbejdslyst. Derfor er der stort potentiale i at arbejde med at løfte scoren på netop dette spørgsmål. 


Nogle gange bliver de små, hurtige anbefalinger og refleksioner efterfulgt at mulighed for at læse eller fordybe sig mere. Det kan være link til en artikel, et værktøj eller et digitalt læringsprogram, som tilfældet er herunder.
Markér og find favoritter

Du har mulighed for at markere en anbefaling som en favorit ved at trykke på hjertet i toppen. Så bliver den lagt ind i dit "favoritbibliotek".2. rapportdel: Overblik over dine besvarelser

Den del af rapporten, der giver dig et samlet overblik over dine besvarelser, finder du ved at trykke på knappen Overblik: se dine svar. Knappen finder du enten i det øverste modul på siden eller i øverste, højre hjørne, når du scroller ned over siden.


Udviklingen i dine besvarelser

Hvis du har lavet mere en én personlig GAIS-måling, vil GAIS vise dig, hvordan dine scorer på arbejdslysten og de syv faktorer har udviklet sig over tid. 

 


Dine scorer på faktorer og spørgsmål

Du finder også en oversigt over dine scorer på arbejdslysten og de 7 faktorer.Du kan trykke på pilen ud for en faktor og se, hvad du har scoret på de enkelte spørgsmål i den givne faktor.

 Din prioritering af faktorerne

Her kan du se, hvordan du har rangeret de 7 faktorer i forhold til vigtighed for din arbejdslyst.

Dit fokuskort

Fokuskortet viser dig, hvor du med fordel kan sætte ind, hvis du vil forbedre din arbejdslyst. Fokuskortet viser på den vandrette akse, hvor vigtig du har vurderet, at den enkelte faktor er for din arbejdslyst. Den lodrette akse viser, hvor højt du har scoret de enkelte faktorer. Altså hvordan det går med de enkelte faktorer i hverdagen.

 1. kvadrant - fasthold momentum: Faktorer, der er placeret i dette felt, er vigtige for dig, og du har givet dem en ret høj score. Her handler det om at holde fast.
 2. kvadrant - udvikl hvis muligt: Faktorer, der er placeret i dette felt, er mindre vigtige for dig, og du har ikke givet dem en ret høj score. Det er områder, du kan give fokus, hvis du har tid og overskud. 
 3. kvadrant - fasthold momentum: Faktorer, der er placeret i dette felt, er mindre vigtige for dig, men du har givet dem en ret høj score. Giv mindst fokus til disse.


Dine fritekstkommentarer

Her kan du se de fritekstkommentarer, du har skrevet i løbet af din besvarelse. Du kan også se, hvis din leder eller en anden har svaret på dine kommentarer.Download din personlige GAIS-rapport

Tryk på Download og vælg om du vil hente rapporten som enten filtypen PowerPoint (PPTX) eller PDF.


 


Sådan ser en PDF rapport ud

Sådan ser en rapport ud i PDF-format. PowerPoint-formatet har det samme indhold, men her kan du gå ind og slette og tilføje slides.

OBS: Vær opmærksom på, at den downloadede rapport kun indeholder den del af den personlige GAIS-rapport, der hedder Overblik over dine resultater.  Den del af rapporten, der indeholder små bidder af indsigter og anbefalinger, udgør et  slags feed og er ikke indeholdt i den downloadede rapport.

 


Del din personlige GAIS-rapport

Du kan dele din rapport som PDF med dem, du ønsker. Skriv email-adresse på den eller dem, du ønsker rapporten sendt til. Skriver du mere end én email-adresse, skal der være komma mellem hver e-mail. Når adresserne er indtastet, trykker du på Del rapport og så sender GAIS PDF-rapporten til de adresser, der er indtastet.

 


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen