Driftsinformation om tekniske problemer på GAIS platformen (1)