Quick GAIS spørgeskema

Spørgeskemaet til Quick GAIS består af 9 spørgsmål og tager 2-3 minutter at udfylde. Spørgerammen bygger på den klassiske GAIS-model, hvor der måles på arbejdslysten og 7 faktorer med betydning for arbejdslysten - men i en meget kort og overordnet form.

 


GAIS´ grundlag

GAIS bygger på de faktorer, spørgsmål, datagrundlag og analyser, der er forfinet gennem arbejdet med God Arbejdslyst Indeks. God Arbejdslyst Indeks, der kortlægger og løbende måler på de syv vigtigste faktorer for arbejdslysten, er udviklet i samarbejde mellem Krifas Videncenter for God Arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning. 

 


Quick GAIS er GAIS i kondenseret og forenklet form

Spørgerammen til Quick GAIS består af ét spørgsmål til den overordnede arbejdslyst og ét spørgsmål til hver af de syv faktorer. Til sidst skal respondenten vurdere vigtigheden af de syv faktorer i forhold til egen arbejdslyst.

Da arbejdslysten og faktorerne kun belyses med et enkelt spørgsmål hver, kommer man ikke i dybden med, hvordan det står til med trivslen. Med Quick GAIS får man en indikation, som man kan følge op med dialog eller måske en mere dybdegående måling med en fuld GAIS-måling med 38 spørgsmål. Læs mere om valg af målingstype og frekvens her

 


Quick GAIS spørgsmålsformuleringer

Alle spørgsmålene skal besvares på en skala fra 0-10, hvor 0= slet ikke og 10= i meget høj grad.  Læs mere om, hvad arbejdslysten og de syv faktorer dækker over her

Herunder er de konkrete formuleringer af Quick GAIS spørgsmålene til den overordnede arbejdslyst og de syv faktorer med betydning for arbejdslysten

  • Overordnet arbejdslyst: Er du motiveret for at gå på arbejde?
  • Kolleger: Har du det godt med dine kolleger?
  • Ledelse: Er din nærmeste leder en god leder?
  • Resultater: Skaber du konkrete resultater på dit arbejde?
  • Balance: Er der balance i dit arbejdsliv?
  • Mestring: Er der match mellem dine arbejdsopgaver og dine kompetencer?
  • Mening: Er dit arbejde meningsfyldt?
  • Medbestemmelse: Har du passende medbestemmelse på dit arbejde?

Til slut skal respondenten rangere de syv faktorer ift. deres betydning for egen arbejdslyst.


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen