Redigér i kommende eller igangværende målinger (8)