Hold øje med dataindsamlingen

Når du har sendt din måling afsted, kan du hele tiden holde øje med, hvor langt du er med indsamling af data.

Under Målinger finder du kortet på den måling, du har sat i gang. Du kan hele tiden følge, hvor mange besvarelser, der er afgivet. En igangværende måling er markeret med blå farve. En afsluttet måling har en grøn farve.

OBS: Husk, at der af anonymitetshensyn skal være afgivet minimum 5 besvarelser, før du kan se din rapport. 

 Dataindsamling ved pulsmålinger

En pulsmåling starter altid med en Fuld GAIS-startmåling. Der dannes en særskilt rapport for denne startmåling. Når der er afgivet 5 fem besvarelser, kan du følge dataindsamlingen, indtil den slutter ved den fastsatte slutdato. 

Når pulsmålingen herefter igangsættes, oprettes der en ny rapport. Den nye rapport tager udgangspunkt i data fra Fuld GAIS-startmålingen og bliver herefter løbende opdateret i takt med, at dataindsamlingen fra pulsmålingen foregår. Pulsrapporten er altså en dynamisk rapport, der opdateres løbende lige så længe, pulsmålingen kører.  Læs Q&A om pulsmålinger.

 

Svarkvalitet:  Da dataindsamlingen i pulsmålinger sker løbende, er det vigtigt at være bevidst om, hvor stærke data er, når du kigger i rapporten. I nedenstående eksempel er den gennemsnitlige arbejdslyst i besvarelserne 78. For at vurdere, hvor stærkt dette tal er, skal vi se på, hvor mange der har besvaret spørgsmål om den overordnede arbejdslyst. Når du trykker på de små prikker til venstre for faktorbarren, åbner der et vindue, der fortæller om kvaliteten af svarene. Her er kvaliteten høj, fordi 100 % af deltagerne har besvaret spørgsmålene inden for de seneste 12 uger. 

Hvis vi ser på meningsfaktoren, tegner der sig et andet billede. Her er kvaliteten af data lav, fordi kun 33 % af deltagerne har besvaret meningsspørgsmålene inden for de seneste 12 uger. I dette tilfælde vil det være farligt at gå ud og konkludere på meningsresultaterne, fordi datagrundlaget endnu er så spinkelt. Det er bedre at vente med at drage konklusioner, til datakvaliteten er høj. 


Du kan også se kvaliteten af svarene på spørgsmålsniveau. Her kan du se kvaliteten af data på hver enkelt spørgsmål - og du kan også se, hvilke spørgsmål der ikke har nogen besvarelser endnu.


 

Følg svarprocenten i de enkelte udsnit

Du kan også løbende holde øje med svarprocenten for de forskellige udsnit, du har defineret. Gå ind under Data Udsnit i målingens redigeringsmode, her har du overblik over de forskellige svarprocenter.


 

 

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen