Nu er du i redigeringstilstanden for din måling. Af den blå farve i den øverste barre kan du se, at du lige nu befinder dig i redigeringstilstanden for den igangværende måling. Hvis din måling var afsluttet, ville barren være grøn. 

Nu har du mulighed for at redigere i mange elementer i opsætningen af målingen., mens pulsmålingen fortsat kører.

 

Målingstype

Hvis du vil fortsætte med at lave pulsmåling, kan du ikke skifte til målingstypen Quick GAIS.  Pulsmålingen er nemlig altid baseret på Fuld GAIS med de 40 spørgsmål. Hvis du ønsker at skifte til Quick GAIS med 9 spørgsmål,  skal du vælge en mere lavfrekvent måling. 

Læs mere om sammenhængen mellem målingstyper og frekvenser. 

 

Redigér frekvens

Du kan redigere i frekvensen for, hvor ofte din pulsmåling skal udsende fremadrettet. Hvis du indtil nu har sendt pulsmålinger ud hver 14. dag, men nu gerne vil ændre det til hver uge til hver uge, flytter du på frekvensvælgeren. 

Du kan vælge, hvornår ændringen skal igangsættes,  du kan ændre ugedagen for udsendelsen og også datoen for målingens slutning, hvis du ønsker.  

 

Redigér i detaljer om målingen

Du kan også redigere i detaljer om målingen. Du kan ændre, hvis virksomhedens størrelse har ændret sig. Du kan også ændre den personlige besked til deltagerne og afsender. 

 

Redigér i deltagere

Du kan redigere i deltagere på flere forskellige måder:

 

Redigér via Min organisation

Hvis du har oprettet en virksomhedsorganisering i virksomhedsprofilen, har du et overblik over deltagere, ledere og filtre i din igangværende pulsmåling. Du finder virksomhedsorganisationen ved at vælge Se virksomhedsprofil i øverste, højre hjørne. Herefter vælger du fanen Organisation

 

Hvis der er sket ændringer i medarbejdersammensætningen eller organiseringen, mens pulsmålingen har været i gang, eller du ønsker at benytte andre filte, kan du opdatere din organisation ved at uploade en ny datafil. Herefter vil funktionen Organisation indeholde din senest opdatering. Den nye organisering overskriver således den tidligere. 

Hvis du har oprettet en Organisation i din virksomhedsprofil, vil nedenstående boks komme frem, når du trykker på Deltagere. Hvis du slår funktionen til, vil din datafil blive trukket fra din senest opdatering i Organisation

 

Redigér via upload af ny datafil

Hvis du ikke ønsker at have en virksomhedsorganisering i virksomhedsprofilen, kan du ændre i deltagerne ved at uploade en ny datafil under fanen Deltagere. Du skal være opmærksom på, at hvis du importerer en ny fil, overskriver den den gamle fil i relation til pulsmålingen. Hvis du tidligere har lavet andre typer af målinger, er det naturligvis fortsat de tilhørende datafiler, der gør sig gældende. 

OBS på sammenligningsgrundlaget: Vær opmærksom på, at hvis du ændrer din datafil markant, vil sammenligningsgrundlaget med  den data, du indtil nu har indsamlet i din pulsmåling, også ændre sig. På den anden side er din datafil nødt til at afspejle virkeligheden. Så hvis antal og sammensætning af medarbejdere har ændret sig, siden du igangsatte pulsmålingen, giver det mening at ændre datafilen, selvom det skaber nogle udfordringer ift. sammenligning. 

Læs mere om at lave den gode datafil.

 

Redigér via manuel indtastning

Hvis du ønsker at indtaste nye eller slette gamle deltagere manuelt, kan du også gøre det. Indtast emailadresse og navn på nye deltagere og fjern forældede deltagere ved at trykke på skraldespanden ud for hver enkelt. 

 

Husk at gemme ændringer.

 

Redigér i filtre og organisering

Hvis du har uploadet en ny datafil, skal du etablere filtre og organisering baseret på den nye fil. 

Sammenligning: Vær også her opmærksom på, at hvis du tilføjer eller sletter filtre, vil det ændre sammenligningsgrundlaget ift. de data, der blev samlet ind i starten af pulsmålingen. Det er sjældent en god ide at slette filtre, men det kan være nyttigt at tilføje filtre, man har manglet i analysen af resultaterne.  

 

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du opretter filtre og organisering.

 

Redigér i indstillingerne for dialog

Du kan også ændre i indstillingerne for kommentarer og dialog, hvis du har gjort erfaringer, der giver anledning til det. 

Læs her, hvad du skal være opmærksom på omkring kommentarer og dialog.

 

Redigér i ekstra spørgsmål

Hvis du gerne vil erstatte eller supplere de ekstra spørgsmål, I hidtil har knyttet til pulsmålingen, kan du formulere nye spørgsmål eller vælge nye spørgsmål fra GAIS. 

 

Slå ekstra spørgsmål til og fra

Når du har tilføjet ekstra spørgsmål til din måling, hvad end det er fra spørgsmålskataloget eller dine egne spørgsmål, kan du slå dem til og fra, fra måling til måling.

 

Det er muligt at have et spørgsmål, der er obligatorisk i en måling, men ikke den næste. Lige som du kan vælge at spørgsmål til og fra i hver enkelt cyklus af puls-målingen.

Du kan desuden vælge hvor hyppigt spørgsmålene skal forekomme.

Hvis du har spørgsmål med et fritekst felt, som du har gjort obligatorisk, er det ikke muligt at gå videre uden at skrive en kommentar. Det er derfor en god idé at lade spørgsmål med fritekst filtre være frivillige.

Hvis du ikke vælger dette, kan brugeren vælge at skrive "..." i tekstfeltet og får derefter muligheden for at klikke næste.

Læs her, hvad du skal være opmærksom på omkring formulering af egne spørgsmål.

 

Gennemse, gem og godkend ændringer

Det er meget vigtigt, at du løbende gennemser og gemmer de ændringer, du har foretaget. 

Når de er, som de skal være, godkender du ændringerne.